Kina po snazi sunčanih elektrana premašila Njemačku

Autor: B.L. Objavljeno: 09.02.2016. 🕜 10:23 Lokacija: Nashua, New Hampshire (SAD)

Samo u 2015. snaga novoinstaliranih sunčanih elektrana u Kini iznosila je 15,1 GW

Kako je izvijestio američki portal 'Renewable Energy World.com', Kina je u 2015. godini postala prva zemlja po ukupnoj snazi sunčanih elektrana na svijetu i tako pretekla Njemačku. Naime, prema podacima Nacionalne uprave za energetiku Nacionalnog povjerenstva za razvoj i reforme (NDRC), samo u 2015. godini je snaga novoinstaliranih sunčanih elektrana iznosila 15,1 GW, što znači da je ukupna snaga kineskih sunčanih elektrana dosegnula 43,2 GW. Ta je snaga ujedno veća od 1/4 ukupne snage novoinstaliranih sunčanih elektrana u svijetu 2015. godine i jednaka je 1/3 ukupne snage domaće proizvodnje fotonaponske opreme. Dakle, može se reći da se ukupna snaga kineskih sunčanih elektrana povećala 13 puta u odnosu na 2011. godinu. Istodobno je snaga sunčanih elektrana u Njemačkoj potkraj 2015. godine iznosila 38,4 GW, a u SAD-u 27,8 GW. Kada je riječ o dijelovima Kine u kojima je tijekom 2015. godine ugrađeno najviše novih sunčanih elektrana, vodi pokrajina Xinjiang, a zatim slijede Unutarnja Mongolija i Jiangsu.

TAGOVI