Konačno: ključna uredba za obnovljive izvore

Autor: B.L. Objavljeno: 18.05.2020. 🕜 09:15 Lokacija: Zagreb

Na snagu je stupila Uredba o kvotama za poticanje obnovljivih izvora i kogeneracije

U 'Narodnim novinama' od 15.5.2020. godine konačno je donesen ključni podzakonski propis kojim se na novi način uređuju poticaji za obnovljive izvore i kogeneraciju, točnije uvode se tzv. premije, odnosno premijski sustav poticanja. Riječ je o Uredbi o kvotama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija (NN 57/2020)

Donijela ju je Vlada na osnovi Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 100/2015, 123/2016, 131/2017 i 111/2018) i njome se utvrđuju kvote za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoučinkovitih kogeneracija za potrebe provedbe natječaja za dodjelu tržišne premije i natječaja za poticanje zajamčene otkupne cijene. Na snagu je stupila prvoga (radnog) dana od objave, tj. 18.5.2020. godine.


Kako se određuju kvote?

Spomenute kvote predstavljaju priključnu snagu proizvodnih postrojenja i jedinica za koje se mogu sklapati ugovori o tržišnoj premiji i ugovori o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom. Pri tome se godišnjim kvotama smatra dio kvote za koju operator tržišta (Hrvatski operator tržišta energije) najmanje jednom godišnje raspisuje i provodi natječaj za dodjelu tržišne premije i natječaj za poticanje zajamčene otkupne cijene za pojedine grupe proizvodnih postrojenja, dinamikom koja osigurava tržišno nadmetanje i predviđeni ulazak u sustav proizvodnog postrojenja.

Kvote su određene su uzimajući u obzir Strategiju energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu (NN 25/2020) i Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine u svrhu ispunjavanja ciljeva u području obnovljivih izvora i kogeneracije, na koje se Hrvatska obvezala u provođenju okolišno održive energetske politike.

Ukupna kvota svih skupina proizvodnih postrojenja za poticanje iznosi 2 265 000 kW, odnosno po postrojenjima:
• za sunčane elektrane instalirane snage 50 - 500 kW: 210 000 kW
• za sunčane elektrane instalirane snage 500 kW - 10 MW: 240 000 kW
• za sunčane elektrane instalirane snage veće od 10 MW: 625 000 kW
• za hidroelektrane instalirane snage do 50 kW: 4000 kW
• za hidroelektrane instalirane snage 50 - 500 kW: 10 000 kW
• za hidroelektrane instalirane snage 500 kW - 10 MW: 10 000 kW
• za vjetroelektrane instalirane snage veće od 3 MW: 1 050 000 kW
• za elektrane na biomasu instalirane snage 50 - 500 kW: 6000 kW
• za elektrane na biomasu instalirane snage 500 kW - 2 MW: 20 000 kW
• za elektrane na biomasu instalirane snage 2 - 5 MW: 15 000 kW
• za geotermalne elektrane instalirane snage veće od 500 kW: 20 000 kW
• za elektrane na bioplin instalirane snage 50 - 500 kW: 15 000 kW
• za elektrane na bioplin instalirane snage 500 kW - 2 MW: 30 000 kW
• za tzv. inovativne tehnologije s potporama za razvoj Europske unije: 10 000 kW.


Uloga HROTE-a

Programe državnih potpora za sustav proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije izrađuje HROTE i dostavlja ih na odobrenje Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Ministarstvu financija i Europskoj komisiji. Isto tako, HROTE provodi i javni natječaj za dodjelu tržišne premije, odnosno za sklapanje ugovora o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom tako što najmanje jednom godišnje raspisuje natječaj u kojem određuje godišnju kvotu za pojedine grupe proizvodnih postrojenja. Pri tome je objava javnog poziva za prikupljanje ponuda sa svim uvjetima za sudjelovanje na javnom natječaju obvezna.

TAGOVI