Koncesija za malu hidroelektranu Jadro

Autor: B.O. Objavljeno: 01.04.2022. 🕜 13:07 Lokacija: Zagreb

Odluka je donesena isključivo temeljem prijedloga Stručnog povjerenstva, ističu u MINGOR-u

Zbog medijskih napisa o dodjeli koncesije za malu hidroelektranu na rijeci Jadro, u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) ističu kako ministar Tomislav Ćorić nije sudjelovao ni u jednom dijelu postupka, već je odluku donijelo Stručno povjerenstvo sastavljeno od šest osoba koji svi stoje iza svoje odluke. 

Povjerenstvo je sastavljeno od djelatnika Ministarstva iz nekoliko nadležnih uprava te predstavnika Hrvatskih voda, a svoju odluku donijelo je jednoglasno. 

"Jednako tako, treba istaknuti kako Stručno povjerenstvo provodi cjelokupni postupak do sklapanja Ugovora potpuno samostalno, sukladno Zakonu o koncesijama i Zakonu o javnoj nabavi, dok ministar, kao čelnik javnog tijela, isključivo potpisuje pripremljeni akt. Dakle, ministar Ćorić ni u kojem dijelu postupka odabira niti prijedloga odluke nije sudjelovao te je odluka donesena isključivo temeljem prijedloga Stručnog povjerenstva koje je provelo cijeli postupak javnog nadmetanja", priopćeno je iz MINGOR-a.

 

Najpovoljnija ponuda 

Sukladno Zakonu o koncesijama, postupak davanja koncesije počinje danom objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Zakon o koncesijama kao ni Zakon o javnoj nabavi nijednom odredbom ne propisuje potrebu objave javnog nadmetanja na drugom mjestu i ti su zakoni iznad svih drugih propisa. 

Slijedom navedenog, Javni natječaj za davanje koncesije za korištenje vodne snage rijeke Jadro za proizvodnju električne energije u maloj hidroelektrani snage do pet MW objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave, sukladno Zakonu o koncesijama i Zakonu o javnoj nabavi. 

"Posebice naglašavamo kako je javni natječaj trajao 32 dana i kroz Elektronički oglasnik javne nabave (EOJN) bio je dostupan svim zainteresiranim gospodarskim subjektima. Zakon o koncesijama propisuje minimalno trajanje javnog natječaja od 30 dana", izvijestio je MINGOR. 

Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviši iznos ponuđene jednokratne naknade za koncesiju, a minimalni iznos jednokratne naknade određen je sukladno Uredbi o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda, temeljem recentnih podataka koje je dostavio HEP. 

U MINGOR-u napominju kako je Davatelj koncesije i ranije imao javno nadmetanje za davanje koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije u maloj hidroelektrani snage do pet MW. Taj postupak proveden je na istovjetan način kao i predmetni postupak za korištenje vodne snage rijeke Jadro te jednako tako objavljen samo u Elektroničkom oglasniku javne nabave. 

Na natječaj za stjecanje koncesije za korištenje vodne snage rijeke Jadro za proizvodnju električne energije u maloj hidroelektrani snage do pet MW pristigle su tri ponude. Riječ je o ponudama tvrtki Starac, 007 Miletić i Primula company.

 

Odgovarajuće rješenje 

Pregled i ocjena pristiglih ponuda obavljena je od 10. do 28. veljače 2022., te je u predmetnom postupku Stručno povjerenstvo utvrdilo da ponuda ponuditelja Starac ne ispunjava zahtjeve i uvjete iz Dokumentacije za nadmetanje, točnije točke 12. dokumentacije koja propisuje obvezu uvezivanja ponude i označavanja stranice ponude. Ona je Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda ocijenjena kao neuredna, iz kojeg razloga ju je bilo potrebno odbiti i isključiti iz daljnjeg postupka odabira. 

Razlog zbog kojeg je predmetna ponuda odbijena kao neuredna naveden je u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda koji je javno dostupan na stranicama EOJN-a, s čime se, kako je jasno vidljivo u zapisniku, jednoglasno složilo šesteročlano Povjerenstvo. Kada Odluka o davanju koncesije postane izvršna, to ne znači da odabrani koncesionar može početi koristiti koncesiju. 

Svi zainteresirani ponuditelji bili su obavezni potpisati prihvaćanje nacrta Ugovora o koncesiji i Koncesijske uvjete Hrvatskih voda, koji su bili dio Dokumentacije za nadmetanje i kojima je jasno propisano da je Koncesionar obavezan ishoditi odgovarajuće rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš i prirodu te početi koristiti koncesiju u roku od četiri godine.

power and energy masters

TAGOVI