Koronakriza usporava sektor obnovljivih izvora

Autor: B.O. Objavljeno: 21.05.2020. 🕜 09:17 Lokacija: Pariz (Francuska)

Globalna snaga obnovljivih izvora u 2020. uvećat će se za 167 GW

Utjecaj koronakrize nije zaobišao ni obnovljive izvore

Naime, Međunarodna agencija za energiju (IEA) predviđa kako će prvi puta u 20 godina u tome sektoru tijekom 2019. biti dodano manje nove snage iz vjetroelektrana, sunčanih elektrana i dr. za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. 

Unatoč tomu, IEA očekuje kako se djelomičan oporavak očekuje u idućoj godini. 


Ažurirano izvješće

Obnovljivi izvori dosad su pokazali značajnu otpornost bez obzira na poremećaje i promjene uzrokovane pandemijom koronavirusa te se njihov udjel u proizvodnji električne energije uvećao na mnogim tržištima. 

Ipak, IEA u ažuriranom izvješću procjenjuje kako će se u 2020. globalna snaga obnovljivih izvora uvećati za 167 GW, što je za 13 posto manje u odnosu na 2019. godinu. Taj pad se ocrtava u mogućim kašnjenjima građevinskih aktivnosti zbog problema u opskrbnim lancima, zaštitnim mjerama zbog pandemije (izolacija, socijalno distanciranje i sl.) te novim financijskim izazovima. 

Unatoč sporijem priključivanju novih projekata nego što se ranije očekivalo, ukupna globalna snaga iz obnovljivih izvora i dalje raste za šest posto u 2020. godini.

 

Zdravo za gotovo

"Otpornost električne energije dobivene iz obnovljivih izvora na utjecaje koronakrize je dobra vijest, ali ne smijemo ju prihvatiti zdravo za gotovo", kaže Fatih Birol, izvršni direktor IEA-e. 

"Zemlje nastavljaju s gradnjom novih vjetroelektrana i sunčanih elektrana, ali znatno sporijim tempom. Svijet je prije pandemije trebao znatno ubrzati korištenje obnovljivih izvora kako bi ispunio svoje energetske i klimatske ciljeve", napomenuo je, među ostalim, Birol.

TAGOVI