Kreće solarizacija Pule

Autor: B.O. Objavljeno: 08.03.2022. 🕜 10:57 Lokacija: Pula

Tehnička podrška za pripremu dokumentacije

Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) pružit će Puli tehničku podršku za pripremu dokumentacije do ulagačkog trenutka za solarizaciju krovova javnih zgrada u vlasništvu tog istarskog grada. To je dogovoreno tijekom sastanka gradonačelnika Pule Filipa Zoričića i suradnika s predstavnicima REGEA-e, koji je održan u Puli. 

Nakon dogovora, slijedi potpisivanje sporazuma između REGEA-e i Grada Pule. 

"Ta suradnja je dio provedbe projekta PVMAX koji se financira sredstvima Europske unije. Time će Grad Pula dobiti detaljnu razradu podataka za solarizaciju krovova, kao i uvid u ukupni potencijal javnih građevina za ugradnju fotonaponskih modula na krovove te primjenu Sunčeve energije s ciljem stvaranja bitnih ušteda na računima za električnu energiju i smanjenju emisije stakleničkih plinova. Tehnička pomoć podrazumijeva izradu potrebnih projekata, odnosno spremnost dokumentacije za realizaciju ulaganja", objavljeno je na stranicama Grada Pule.

 

Održiva energija

Projekt PVMAX financira se iz sredstava tehničke pomoći programa European Local Energy Assistance (ELENA) kojim upravlja Europska investicijska banka (EIB), a operativno će ga provoditi REGEA. 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1,98 milijuna eura, namijenjenih za pripremu tehničke dokumentacije. 

Osnovni cilj ELENA-e je pružanje tehničke pomoći investicijskim projektima u području održive energije – energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora u zgradarstvu te održivog prometa.

TAGOVI