Krenula nova škotska elektrana na morske mijene

Autor: B.L. Objavljeno: 18.03.2016. 🕜 09:14 Lokacija: Nashua, New Hampshire (SAD)

Prva faza projekta na Šetlandskom otočju počela je isporučivati električnu energiju

Kako je izvijestio američki portal 'Renewable Energy World.com', britanska tvrtka Nova Innovation i belgijska tvrtka ELSA uspješno su završile prvu fazu projekta gradnje hidroelektrane na morske mijene na Šetlandskom otočju. Kako se ističe, postrojenje u kojoj je ugrađena nova, inovativna turbina Nova M100 počelo je isporučivati električnu energiju u javnu elektroenergetsku mrežu. Projekt je započep potkraj 2011. godine kada je Krunska imovina partnerima dodijelila pravo na gradnju hidroelektrane na morske mijene ukupne snage 500 kW. U prvoj fazi je predviđena ugradna tri turbine Nova M100 pojedinačne snage 100 kW, dok će ostale jedinice biti dodane kasnije. Razvoj turbina Nova M100 djelomično je financiralo Škotsko poduzetništvo, specijalizirano tijelo Škotske vlade, odnosno njegov Fond za ulaganja u obnovljive izvore (REIF)  s 3,14 mil. dolara. Gotovo 80% potrebne opreme i usluga dobiveno je od škotskih tvrtki, od čega 1/4 sa Šetlandskog otočja.

TAGOVI