Mijenja se Tarifni sustav za obnovljive izvore i kogeneraciju

Autor: B.L. Objavljeno: 31.10.2012. 🕜 13:55 Lokacija: Zagreb

Nakon svega nekoliko mjeseci primjene, Vlada donosi izmjene Tarifnog sustava za obnovljive izvore i kogeneraciju

Na svojoj 59. sjednici Vlada je, između ostalog, raspravljala i o Prijedlogu Izmjena i dopuna Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije. Radi se o ključnom podzakonskom propisu iz područja obnovljivih izvora, no zanimljivo je pri tome da se njegovim izmjenama i dopunama pristupa svega par mjeseci nakon donošenja. Naime, postojeći Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 63/2012) Vlada je donijela 31.5.2012, a u primjeni je od dana kada je objavljen u 'Narodnim novinama', odnosno od 6.6.2012. godine.
Kako se ističe u Obrazloženju, Izmjene i dopune Tarifnog sustava koje je predložilo Ministarstvo gospodarstva donose se na temelju članka 28, stavka 8. Zakona o energiji (NN 68/2001177/200476/2007 i 152/2008 i 127/2010), a  čl. 1, st. 5. postojećeg Tarifnog sustava utvrđena je 
obveza donošenja njegovih izmjena do 31.10. tekuće s početkom primjene od 1. siječnja iduće godine i to na prijedlog MINGO-a. Predložene izmjene i dopune donose se zbog utvrđenih nedostataka u postupcima razvoja projekata, odnosno postupka stjecanja statusa povlaštenog proizvođača te snižavanja investicijskih troškova za pojedine tehnologije obnovljivih izvora i kogeneracije, što je uočeno od početka primjene Tarifnog sustava.  
Tako se očekuje da će se Izmjenama i dopunama osigurati daljnji razvoj projekata sunčanih elektrana s obzirom na utvrđivanje kvote za 2013. godinu. Isto tako, utvrđuje se tehnologija korištenja energije tla i vode (tj. primjena dizalica topline) i najmanja učinkovitost za proizvodnju toplinske energije u cilju ostvarivanja prava na dodatni bonus kao dodatni poticaj, a također se pojašnjava određivanje promjenjivog dijela tarifne stavke, što podrazumijeva jedinice lokalne samouprave, neovisno o tome 
gdje će biti izgrađeno postrojenje.  
Isto tako, u Izmjenama i dopunama Tarifnog sustava se precizira uvjet za ostvarenje korekcije fiksne tarife s korektivnim koeficijentom za korištenje toplinskog sustava, što je vezano uz ispunjavanje uvjeta energetske učinkovitosti kogeneracijskih postrojenja koja koriste biomasu i bioplin. Uz to, utvrđuje se vrijeme obračuna isplaćenih poticajnih financijskih sredstava kao razlike poticajne i prosječne proizvodne cijene električne energije za povlaštenog proizvođača koji ne ispunjava tražene uvjete. Također se preciziraju uvjeti Hrvatskog operatora tržišta energije vezani uz plaćanje i obračun isporučene električne energije iz određenih skupina postrojenja. 
Od zanimljivosti iz novog teksta Tarifnog sustava, valja spomenuti i razdvajanje uloge ovlaštenog instalatera (fizičke ili pravne osoba registrirane za obavljanje elektroinstalacijskih radova koja ima zaposlenog najmanje jednog ovlaštenog inženjera elektrotehnike) i izvođača (koji može imati inženjera elektrotehnike s položenim stručnim ispitom, dok poslove nadzora  obavlja ovlašteni inženjer elektrotehnike) i to što se uvodi da nije dopušteno instaliranje opreme starije od dvije godine od datuma njezine proizvodnje 
U skladu s time, očekuje se da će Izmjene i dopune Tarifnog sustava dodatno potaknuti jačanje i dinamiziranje ulaganja u energetiku. Izmjene i dopune Tarifnog sustava uskoro će biti objavljene u 'Narodnim novinama', a na snagu će stupiti  1.1.2013. godine. 
Uz sve to, Vlada je raspravljala i o još jednoj temi iz područja obnovljivih izvora. Radi se o Prijedlogu odluke o jediničnom iznosu novčanog poticaja za proizvodnju biogoriva u 2013. godini, koji je također izradio MINGO. Pri tome bi se jedinični iznos novčanog poticaja za proizvodnju biogoriva u 2013. godini utvrdio na:
- za biodizel: 2,82 HRK/l 
- za bioetanol: 0,26 HRK/l. 

TAGOVI