Napravljene smjernice za obnovljivce koji štete bioraznolikosti

Autor: N.D. Objavljeno: 05.03.2021. 🕜 08:58 Lokacija: Zagreb

Gubitak i fragmentacija staništa i sudari ptica i šišmiša glavni su problemi obnovljivaca

Prema publikaciji, Ublažavanje utjecaja na biološku raznolikost povezano s razvojem energije sunca i vjetra: Smjernice za investitore, gubitak i fragmentacija staništa kao i sudari ptica i šišmiša glavni su utjecaji povezani s razvojem obnovljive energije. Autor studije na 260 stranica je Međunarodna unija za zaštitu prirode (IUCN).

Široka primjena solarne i energije vjetra vitalna je za održivu budućnost s niskim udjelom ugljika. Međutim, developeri moraju voditi računa o tome da ove tehnologije nehotice ne predstavljaju rizik za prirodu i sredstva za život “, rekao je dr. Bruno Oberle, generalni direktor IUCN-a. "Ove nove smjernice pružaju prijeko potrebne savjete o tome kako ublažiti potencijalne utjecaje projekata vjetra i sunca na biološku raznolikost i lokalne zajednice.

Izbjegavati zaštićena područja

Prema smjernicama, da bi umanjili rizike biološke raznolikosti, developeri solarnih i vjetroelektrana trebali bi izbjegavati područja od velike važnosti za okoliš kao što su zaštićena područja, mjesta svjetske baštine i ključna područja biološke raznolikosti. Ostale mjere preporučene u smjernicama uključuju uporabu tehnologije koja može privremeno isključiti odabrane vjetroagregate radi zaštite ptica i drugih vrsta u posebno aktivnom vremenu ili kada ih promatrači otkriju u blizini, otkrivanje na temelju slike ili radar. 
 
Nove smjernice pružaju savjete o zaštiti biološke raznolikosti tijekom životnog ciklusa projekta, od ranog planiranja do razgradnje i ponovnog pokretanja. Oni nude okvir za primjenu hijerarhije mjera ublažavanja kako bi se izbjegli, sveli na najmanju moguću mjeru, obnovili i - gdje je potrebno - ublažili utjecaji na biološku raznolikost. 

Smjernice uzimaju u obzir potencijalne društvene utjecaje koji mogu nastati ublažavanjem gubitka biološke raznolikosti, posebno pri primjeni zamjenskih mjera. Također nude preporuke za investitore i kreatore politike o tome kako mogu igrati pozitivnu ulogu, npr. kroz obnovu degradiranih staništa. Nove smjernice nude i više od 30 studija slučaja za primjer. IUCN će uskoro objaviti i Smjernice za financijske institucije o odabiru projekata s malim rizikom biološke raznolikosti.

TAGOVI