Nova pozicija HERA-e prema Zakonu o OIVK

Autor: N.D. Objavljeno: 05.02.2016. 🕜 10:28 Lokacija: Zagreb

HERA neće izdavati prethodna rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije

Stupanjem na snagu Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, prestala je vrijediti odredba Zakona o tržištu električne energije prema kojoj je elektroenergetski subjekt ili druga pravna ili fizička osoba, prije stjecanja statusa povlaštenog proizvođača električne energije, dužna od HERA-e ishoditi prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije. S obzirom da Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji ne predviđa izdavanje prethodnih rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, HERA će odbacivati zahtjeve za izdavanje takvih rješenja podnesene nakon 1. siječnja 2016., kažu u toj agenciji.

TAGOVI