Novi Zakon o obnovljivim izvorima energije neće dovesti do željenog napretka

Autor: N.D. Objavljeno: 08.07.2021. 🕜 14:05 Lokacija: Zagreb

Kontroverzni Zakon o OIE nije stimulativan ni za investitore ni za građane

Vlada je u Sabor uputila nacrt Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, kojim se utvrđuje nacionalni obvezni cilj od najmanje 36,6% obnovljivih izvora energije u konačnoj bruto potrošnji energije do 2030. godine u Republici Hrvatskoj. Obnovljivci će se poticati natječajima za premijsku cijenu ili zajamčenom cijenom, a kvote će donositi Vlada. Natječaji za poticanje premijskom cijenom provodit će se najmanje jednom u tri godine, a ne jednom godišnje, kako su tržišni sudionici zagovarali u javnoj raspravi. 

Veći broj natječaja omogućava i kvalitetnije planiranje te veću vjerojatnost uspješno provedenih natječaja. Stoga se predlaže vratiti provedbu najmanje jednog natječaja godišnje. Također, nije sukladno odredbama Programa državnih potpora temeljem kojih se planira dodjela barem jednom godišnje tijekom 2021 i 2022. godine (planirano su dva natječaja svake godine za premiju i dva za zajamčenu cijenu budući postoji oko 2000 MW slobodne kvote) i sada važećem Zakonu! Kao i prethodno, ovakve potpore ne planiraju se u okviru novih Smjernica o državnim potporama. Predlažemo da ostane postojeća odredba, dakle najmanje jednom godišnje“, prigovorio je HROTE u javnoj raspravi, no ministarstvo je odgovorilo da se rok usklađuje s Direktivom 2018./2001., kojoj već pomalo izlazi rok u EU, jer je tržište dinamično. 

Država si daje dugačak rok

Natječaji za poticanje zajamčenom cijenom provodit će se jednom godišnje. Ministarstvo si je nacrtom dalo rok da u svrhu stabilnosti financijske potpore tek svakih pet godina procjenjuje djelotvornost potpora i njihov "znatan distributivni utjecaj na različite skupine potrošača i ulaganja", stoji u zakonu. 

Zanimljivo je da je država odlučila dati veliku prednost vjetroelektranama, u odnosu na ostale tehnologije OIE, jer rekonstruiranim starim vjetroelektranama omogućuje da se nakon 15 godina rada ponovo jave na natječaj za tržišnu premiju, za razliku od drugih rekonstruiranih postrojenja koja trebaju imati starost od 20 do 30 godina (hidroelektrane). Protiv takve odredbe ustalo je udruženje energetike HGK koje je predlagalo da se starost proizvodnog postrojenje određuje temeljem broja sati rada tj. po broju proizvedenih kWh u punom opterećenju, a tu su vjetroelektrane u lošijem položaju.

Saldiranje s premijskim prihodima

Također, Zakon donosi odredbu o premijskom poticanju koja nije stimulativna za proizvođače, koji bi u konačnici mogli ostati kratkih rukava financijski, jer ih se destimulira, iako je smisao premijskog modela upravo učinkovitost na tržištu uz manji trošak za kupce električne energije. Naime, u članku 21. stoji da "ako je izračunata vrijednost tržišne premije negativna, odnosno u promatranom razdoblju je ostvarena veća cijena isti iznos razlike se prenosi i za taj iznos se umanjuje isplata u obračunskim periodima u kojima je ta razlika pozitivna, odnosno obračunskim periodima kada je izračunata vrijednost tržišne premije pozitivna". Industrija je u javnoj raspravi o zakonu udruženo ustala protiv takvih formulacija, ali uzalud. 

Država će po novom ubuduće za poticanje obnovljivaca prihodovati i od sredstava prikupljenih od trgovanja CO2 emisijama, od čega se u narednom periodu očekuje nekoliko milijardi kuna prihoda. Opskrbljivačima električnom energijom ostala je kontroverzna obveza preuzimanja zelene električne energije sukladno tržišnom udjelu po reguliranoj cijeni od 0,42 kn/kWh, što nije optimalno za prihode HROTE-a, jer je to trenutno ispod tržišne cijene. Krajnji kupci s vlastitom proizvodnjom iz fotonapona više neće moći instalirati postrojenje do 100% zakupljene priključne snage već samo do 80%, što je u javnoj raspravi jako kritizirano, ali uzalud. Također, opskrbljivaču se nameće obaveza da mjesečno umanjuje račune krajnjem kupcu s vlastitom proizvodnjom.  

TAGOVI