Objavljeni pozivi za financiranje obnovljivaca

Autor: N.D. Objavljeno: 16.09.2021. 🕜 09:58 Lokacija: Zagreb

Gotovo 12 mil. eura u obilno sufinanciranje projekata u solaru, geotermiji i energiji mora

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Upravitelj Programa „Energija i klimatske promjene“ objavilo je jučer prva tri Poziva na dostavu projektnih prijedloga. Ukupno je na raspolaganju gotovo 12 mil. eura.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije“ vrijedan 7.400.000,00 EUR podržava provedbu pilot projekata integriranih fotonaponskih elektrana u svrhu povećanja instaliranih kapaciteta za korištenje sunčeve energije. 

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Proizvodnja energije iz mora“ vrijedan 1.534.000,00 EUR podržava pilot projekte i pred-investicijske studije za ugradnju sustava dizalica topline s morskom vodom za grijanja i hlađenja. Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije“ vrijedan 3.000.000,00 EUR podržava izradu tehničke dokumentacije u svrhu razvoja projekata korištenja geotermalne energije. Prihvatljivi prijavitelji su svi pravni subjekti, javni ili privatni, komercijalne ili nekomercijalne organizacije te nevladine organizacije osnovane kao pravne osobe u RH, a projektni partneri, osim hrvatskih, mogu uključivati i pravne osobe osnovane u državama donatorima (Norveškoj, Islandu i Lihtenštajnu). 

Projekti ugovoreni u sklopu poziva sufinanciraju se sredstvima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021. u iznosu do 85%. ozivi na dostavu projektnih prijedloga otvoreni su do 29. studenog. Program „Energija i klimatske promjene“ sufinanciran je sredstvima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021., uz tehničku i stručnu podršku Energetskog instituta Hrvoje Požar kao Programskog partnera te Norveške uprave za vodne resurse i energiju kao Programskog partnera države donatora.

TAGOVI