Objavljeno je tko je zatražio energetska odobrenja

Autor: B.O. Objavljeno: 28.02.2022. 🕜 08:40 Lokacija: Zagreb

Zaprimljeno je 216 zahtjeva s iskazom interesa za provođenje natječaja za izdavanje energetskog odobrenja

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) pravodobno je zaprimilo 216 zahtjeva s iskazom interesa za provođenje javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja čija ukupna planirana priključna snaga električne energije iznosi 5953,506 MW. Najviše zahtjeva odnosi se na sunčane elektrane

MINGOR od trenutka proteka roka za predaju zahtjeva provodi postupak provjere pristigle dokumentacije. Zatim će, na odgovarajući način, obavijestiti podnositelje zahtjeva koji su podnijeli valjanu dokumentaciju o usvajanju zahtjeva i raspisivanju javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja. One podnositelje koji nisu podijeli valjanu dokumentaciju pak MINGOR će obavijestiti o odbijanju zahtjeva. 

Za sve informacije o provođenju javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja moguće je kontaktirati MINGOR na e-mail: natjecaj.energetskoodobrenje@mingor.hr. 

Popis zaprimljenih zahtjeva s iskazom interesa za provođenje javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja, javlja MINGOR, nalazi se na sljedećoj poveznici.

TAGOVI