Obnovljivi izvori u Energetskoj zajednici

Autor: B.L. Objavljeno: 21.06.2010. 🕜 08:21 Lokacija: Beč (Austrija)

Energetska zajednica objavila je studiju o primjeni obnovljivih izvora

Energetska zajednica je priopćila da je objavila konačno izvješće o 'Sudiji o primjeni nove europske Direktive o obnovljivim izvorima energije u Energetskoj zajednici'. Studiju su u proljeće 2009. godine na zatjev Tajništva EZ-a počeli izrađivati britanska konzultantska tvrtka IPA i EPU-NTUA iz Grčke. Cilj Studije je bio procijeniti stanje i analizirati preduvjete za razvoj primjene obnovljivih izvora energije uz pretpostavku prihvaćanja europske Direktive 2009/28/EZ o obnovljivim izvorima energije. Pri tome je studija procijenila cilj prosječnog udjela obnovljivih izvora u članicama EZ-a na 24% do 2020. godine, na osnovi istih ciljeva zemalja Europske unije (pri čemu je sadašnji prosječni udio mnogo viši nego u zemljama EU-a i iznosi 17%). Uz to, u Studiji se ističe veliki značaj drva kao energenta za grijanje u zemljama EZ-a, no i da upravo razmjerno teško prikupljanje podataka o tome predstavlja problem pri određivanju udjela primjene biomase. Isto tako, prema Sudiji se predlaže da se povećanje udjela primjene obnovljivih izvora na 24% ostvari povećanjem proizvodnih kapaciteta vjetroelektrana za 2,5 GW i hidroelektrana za 1 GW, uz pokrivanje potreba za energijom za grijanje isključivo iz biomase, za što bi u 'najboljem scenariju' trebalo 5,4 mlrd. dolara.