Omišalj svima koji žele plaća dokumentaciju za sunčane elektrane

Autor: N.D. Objavljeno: 03.11.2022. 🕜 09:20 Lokacija: Omišalj

Općina Omišalj napravila je iskorak veći nego ijedna druga

Općina Omišalj objavila je javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije nužne za postavu krovnih fotonaponskih elektrana na području Općine Omišalj, u 2022., ali i 2023., s izuzetkom zgrada u povijesnoj jezgri. Slijedom tog poziva, kao i zaključka općinske načelnice Mirele Ahmetović koji mu je prethodio, Općina će izradu projektne dokumentacije potrebne za postavu fotonaponskih elektrana na krovove Omišljana i Njivičana financirati u punom iznosu, na način da će na transakcijski račun projektanta obaviti plaćanje po izrađenom projektu. 

Financiranje će se raditi pod uvjetom da je za projekt izdana elektroenergetska suglasnost za priključak fotonaponske elektrane na mrežu od strane HEP-a – operatera distribucijskog sustava. Pravo na korištenje od lokalne uprave za tu nakanu osiguranih sredstava moći će ostvariti fizičke osobe koje su vlasnici ili pak suvlasnici obiteljske kuće ili višestambene zgrade koja se nalazi na području općine te koji ondje imaju i prijavljeno prebivalište. 

Prijavitelji moraju biti državljani RH te ispunjavati i uvjet da nemaju nepodmirenih dugovanja prema Općini. Uvjet prebivališta obvezan je za prijavitelja, no nije obvezan i za sve suvlasnike zgrade. Pod prihvatljivim troškom za financiranje putem javnog poziva podrazumijeva se pak izrada glavnog elektrotehničkog projekta za krovne fotonaponske elektrane maksimalne snage do 30 kW. Za izradu dokumentacije, u svojstvu projektanta, zadužena će biti isključivo riječka tvrtka rK-TIM s kojom je temeljem provedenog postupka jednostavne nabave, prethodno već sklopljen ugovor o obavljanju tog posla u sklopu navedenog općinskog programa. Zahtjevi se mogu slati do 2. listopada 2023., objavila je općina.

TAGOVI