Onečišćen zrak u Kini otežava proizvodnju 'čiste' energije

Autor: M.E. Objavljeno: 25.10.2017. 🕜 14:47 Lokacija: Peking, Kina

Aerosoli dnevno i za 35% smanje potencijal sunčanih elektrana.

Kina planira do 2030. godine proizvoditi 10% od ukupnih potreba za električnom energijom samo iz sunčanih elektrana. Međutim, čestice u zraku blokiraju zrake Sunca da dosegnu panele. Naime, istraživanje američkog sveučilišta Princeton je otkrilo da velika prepreka proizvodnji električne energije iz sunčanih elektrana je onečišćeni zrak. Posebno je otežana proizvodnja u sjevernom i istočnom dijelu Kine, a pogotovo je loša situacija tijekom zime, kada  je prosječno otprilike 20% sunčanih zraka blokirano. Utjecaj zime na proizvodnju iz sunčanih elektrana je sličan utjecaju oblaka, koji se duže vrijeme smatraju najvećom preprekom proizvodnje energije iz Sunca. Izvješće procjenjuje da je onečišćenje aerosolima, poput sulfata, nitrata, crnih čestica ugljika i smeđih organskih spojeva smanjilo proizvodnju iz sunčanih elektrana za oko 1,5 kWh/m2 po danu, ili za 35%. Sagorijevanjem fosilnih goriva povećava se koncentracija aerosola u atmosferi, pogotovo iz elektrana, vozila, sagorijevanja biomase i prirodnih procesa, kao što su pješčane oluje. Rezultati izvješća bi mogli odrediti gdje točno treba graditi sunčane elektrane jer se zna da je onečišćenje aerosolom najviše koncentrirano u industrijskim zonama, urbanim regijama, dok udaljena i manje naseljena područja imaju čišći zrak. Ako znanstvenici mogu odrediti koliko čestica u zraku smanjuje proizvodnju električne energije iz sunčanih elektrana, donositelji odluka mogu usporediti troškove prijenosa električne energije iz 'čišćih' regija prema 'prljavijima' u odnosu na prednosti proizvodnje više energije stvaranjem polja gdje više sunčevih zraka dopire do tla, objavio je E&T.

TAGOVI