Otkupna cijena energije iz vjetra u SAD-u na povijesnom minimumu

Autor: N.D. Objavljeno: 26.08.2014. 🕜 08:47 Lokacija: Zagreb

Trošak energije vjetra u SAD zbog poreznih poticaja manji od 25 USD po MWh

Prema novoj studiji koju je izradio Lawrence Berkeley National Laboratory prosječna cijena otkupa električne energije iz vjetroelektrana u Sjedinjenim Američkim Državama je pala na samo 25 dolara po MWh tokom prošle godine. Na tržištu SAD-a je trošak padao zadnjih godina, osim tokom 2009/10 kada je malo narastao, piše portal Vjetroelektrane. Za ovu godinu se procjenjuje prosječni trošak od 1.750 dolara po kW u SAD-u. Glavni faktori koji utječu na trošak električne energije iz vjetroelektrana su inicijalna investicija i potencijal vjetra na lokaciji. Prema izvještaju je prosječna nivelirana otkupna cijena električne energije iz vjetroelektrana pala na samo 25 USD po MWh tokom prošle godine, čime je vjetar postao vrlo konkurentan na tržištu. Vjetar u SAD-u sada ima skoro najnižu otkupnu cijenu, ali to nije pravi trošak energije vjetra jer je on često još manji zbog poreznih poticaja. Dodatno je SAD instalirao mali broj vjetroelektrana tokom prošle godine i to na lokacijama sa dobrim vjetrom čime se državni prosjek još malo smanjio. Ipak, sa ili bez poticaja energija vjetra je postala jedan od najjeftinijih načina proizvodnje električne energije u SAD-u.

TAGOVI