Početak primjene premijskog modela iz obnovljivih izvora

Autor: B.O. Objavljeno: 18.05.2020. 🕜 08:44 Lokacija: Zagreb

Usvojen Prijedlog uredbe o kvotama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoučinkovitih kogeneracija

Vlada je na prošlotjednoj sjednici usvojila Prijedlog uredbe o kvotama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija

Tomislav Ćorić, ministar zaštite okoliša i energetike (MZOE), kazao je kako je riječ o početku primjene premijskog modela proizvodnje iz obnovljivih izvora. 

Ukupna kvota svih grupa proizvodnih postrojenja za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija, koja pridonosi ostvarivanju ciljeva u proizvodnji električne i toplinske energije iz obnovljivih izvora i visokoučinkovitih kogeneracija iznosi 2.265.000 kW.

 

Državna potpora 

Stupanjem na snagu Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, obrazložila je Vlada, određeno je donošenje Uredbe kojom se utvrđuju kvote za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracijskih postrojenja za razdoblje od 2016. do 2020., a za potrebe provedbe natječaja za dodjelu tržišne premije i natječaja za poticanje zajamčene otkupne cijene. 

Bez donošenja predmetne Uredbe od 1. siječnja 2016. nije moguće dodijeliti državnu potporu za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora. Stoga uvažavajući činjenicu da se postojeći sustav državnih potpora, iako određen za razdoblje od 2014. do 2020. obuhvaća i naredno razdoblje, s obzirom na očekivanu mogućnost realizacije, odnosno izgradnje proizvodnih postrojenja u razdoblju od 2023.-2026. 


Održiva energetska politika 

"Vlada Uredbu donosi na temelju Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu i Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana za Republiku Hrvatsku od 2021. do 2030., donesenog na sjednici Vlade 27. prosinca 2019. godine, a u kojem su obuhvaćeni nacionalni planovi za obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost do 2030., a u svrhu ispunjavanja ciljeva na koje se Hrvatska obvezala u provođenju okolišno održive energetske politike. Kvote određene ovom Uredbom predstavljaju ukupnu priključnu snagu iskazanu u kilovatima (kW) proizvodnih postrojenja i proizvodnih jedinica za koju se mogu sklapati ugovori o tržišnoj premiji i ugovori o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom", navodi se, među ostalim, u obrazloženju. 


Inovacijske tehnologije 

Temeljem prijedloga kvota iz Uredbe izrađena su i dva programa državnih potpora i to jedan po GBER proceduri koji odobrava Ministarstvo financija za raspisivanje natječaja u toj godini te drugi koji se upućuje na odobrenje Europskoj komisiji i koji obuhvaća razdoblje 2020.-2022., a koji se odnosi na odobrenje raspisivanja natječaja za dodjelu tržišne premije. Programe prijavljuje Hrvatski operator tržišta energije (HROTE) s obzirom na to da je on tijelo zaduženo za dodjelu potpora, obrazložila je Vlada. 

U ispunjenje kvote ulaze i ona postrojenja koja su proglašena inovacijskim tehnologijama i koja su dobila potporu za razvoj u okviru Europske unije te se na njih primjenjuje mogućnost ugovaranja sukladno klasifikaciji iz energetskog odobrenja.

TAGOVI