Poduzetnicima manje naknade za OIEiK

Autor: B. O. Objavljeno: 17.03.2023. 🕜 14:03 Lokacija: Zagreb
  • Vjetroelektrane u sumrak (foto: Karsten Würth)

 • vjetroelektrane, vjetroenergija, vjetroagregati, kopnene vjetroelektrane, obnovljivi izvori
    Izvor: Karsten Würth

Svaki poduzetnik koji zadovoljava kriterije, na temelju izračuna energetskog intenziteta može ostvariti pravo na plaćanje umanjene naknade za 40, 60 ili 75 posto

Kao dio 4. paketa mjera za zaštitu kućanstva i gospodarstva od rasta cijena, Vlada je donijela Uredbu o kriterijima za plaćanje umanjene naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju (OIEiK). 

Vlada donošenjem ove Uredbe pomaže poduzetnicima da kroz plaćanje umanjene naknade za OIEiK plaćaju manje troškove za električnu energiju.

Naknadu za OIEiK u Hrvatskoj plaćaju sva kućanstva i svi poduzetnici u iznosu od 0,013936 eura po kilovatsatu. Uredbom se omogućava plaćanje umanjene naknade za OIEiK za sve poduzetnike koji za svoje poslovanje troše veće količine električne energije, tj. više od 500 MW h godišnje i koji djeluju u sektoru koji je Europska unija prepoznala kao područja koja treba rasteretiti sukladno Smjernicama o državnim potporama za klimu, zaštitu okoliša i energiju 2022.
 

Povrat razlike

U odnosu na ranije važeću Uredbu iz 2020. godine, priopćilo je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR), novom Uredbom snižena je razina potrošnje s tisuću MW h na 500 MW h, stoga će ovo pravo moći ostvariti još veći broj poduzetnika.

Izvor: Shutterstock

"Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je izradilo program potpora koji je odobrila i Europska komisija, temeljem kojeg će za više od 200 poduzetnika biti omogućeno umanjeno plaćanje naknade za obnovljive izvore energije u iznosu od 104 milijuna eura. Ovo je jedna od niza mjera kojima se štiti EU konkurentnost i ujedno podržava zelena tranzicija. Tako pomažemo i gospodarstvu u Hrvatskoj", izjavio je ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović prilikom donošenja Uredbe.

Oni poduzetnici koji su svoj zahtjev za umanjenje naknade za OIEiK podnijeli u 2022. godini i koji su do dana rješavanja zahtjeva plaćali punu visinu naknade, ako dokažu da ispunjavaju odredbe iz Uredbe, moći će ostvariti povrat razlike uplaćene naknade.
 

Prijelazno razdoblje

Svaki poduzetnik koji zadovoljava kriterije, na temelju izračuna energetskog intenziteta može ostvariti pravo na plaćanje umanjene naknade za 40, 60 ili 75 posto.

Za ostvarivanje ovog prava, na propisani se način i s odgovarajućom dokumentacijom treba obratiti izravno Hrvatskom operatoru tržišta električne energije (HROTE). HROTE će na temelju zahtjeva, ako poduzetnik zadovoljava kriterije, odlučiti rješenjem o plaćanju umanjene naknade za OIEiK na rok od godine dana.

Za poduzetnike koji su ostvarivali to pravo prema ranije važećem propisu, a njihova djelatnost više nije prihvatljiva, predviđeno je prijelazno razdoblje.

Prema utvrđenim razredima električnog intenziteta umanjene naknade iznosit će:

ENERGETSKI RAZRED POSTOTAK UMANJENJA UMANJENI IZNOS NAKNADE
R1 (5%-10%) 40% 0,008362 EUR/kWh
R2 (10%-20%) 60% 0,005574 EUR/kWh
R3 (20% i više) 75% 0,003484 EUR/kWh

Iznimno, visina naknade za obnovljive izvore energije i kogeneracije za poduzetnike, koji su obuhvaćeni prijelaznim pravilima iz Uredbe (2023. - 2028.), iznosi kao što slijedi:
 
Razred električnog intenziteta Iznos visine naknade po godinama
2023.-2026. 2027. 2028.
R1 0,011149 EUR/kWh 0,012542 EUR/kWh 0,013936 EUR/kWh
R2 0,008362 EUR/kWh 0,011149 EUR/kWh 0,013936 EUR/kWh
R3 0,005574 EUR/kWh 0,009755 EUR/kWh 0,013936 EUR/kWh 

TAGOVI