Poništeno 10 koncesija za male hidroelektrane

Autor: B.O. Objavljeno: 01.02.2022. 🕜 09:08 Lokacija: Travnik (Bosna i Hercegovina)

Vlada Srednjobosanskog kantona odlučila je raskinuti ugovore o dodjeli koncesija

Vlada Srednjobosanskog kantona je na prijedlog Ministarstva privrede tijekom sjednice koja je održana koncem proteklog tjedna odlučila raskinuti ugovore o dodjeli koncesija za gradnju 10 malih hidroelektrana

Tako su donesene odluke o davanju suglasnosti za raskidanje ugovora o dodjeli koncesije za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE Bakovići 1 na rijeci Bistrici i tri male hidroelektrane na rijeci Željeznici (MHE Luke, MHE Željeznica 1 te MHE Željeznica 3). Te četiri male hidroelektrane nalaze se u općini Fojnica u Bosni i Hercegovini. 

Zatim, donesene su odluke o davanju suglasnosti za raskidanje ugovora o dodjeli koncesije za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE Toplice 1 na rijeci Lepenici u općini Kiseljak, MHE Vileška II na Vileškom potoku (općina Bugojno) te MHE Majdan 2 na rijeci Kozici (općina Fojnica), objavljeno je na stranicama Vlade Srednjobosanskog kantona

K tomu, raskinuti su ugovori o dodjeli koncesije za MHE Fojnica na rijeci Dragači (općina Fojnica), MHE Žica na rijeci Fojnici (također općina Fojnica) te MHE Jaglinac na potoku Jaglinac u općini Novi Travnik.

TAGOVI