Promjena načina obračuna naknade za troškove uravnoteženja

Autor: B. O. Objavljeno: 12.07.2023. 🕜 08:20 Lokacija: Zagreb
  • Ilustracija obnovljivih izvora u elektroenergetskom sustavu (izvornik: Eviart / Shutterstock, 2018.)

• obnovljivi izvori, elektroenergetski sustavi, energetika, elektroenergetika
    Izvor: Eviart / Shutterstock

Obavijest članovima EKO bilančne skupine

U skladu s člankom 39. Uredbe o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija (Narodne novine, broj: 70/2023) koja je stupila na snagu 7. srpnja, mijenja se dosadašnji način obračuna naknade za troškove uravnoteženja koju plaćaju članovi eko bilančne grupe za postrojenja snage veće od 50 kW.

Prema novom načinu obračuna, objavio je Hrvatski operator tržišta energije (HROTE), jedinični iznos naknade (u €/MW h) ovisit će o specifičnom trošku uravnoteženja za pojedine grupe postrojenja koja koriste obnovljive izvore i visokoučinkovite kogeneracije (OIEiVUK). 

Formula za izračun specifičnog troška uravnoteženja prikazana je u članku 39. stavak 5. Uredbe, dok je istim stavkom propisano da je jedinični troška uravnoteženja jednak 50 posto vrijednosti specifičnog troška uravnoteženja u prethodnom mjesecu. 

 

Isporučena energija

"Sukladno članku 39. stavku 5. Uredbe u slučaju kada je specifičan trošak negativan, jedinični trošak uravnoteženja za navedeno razdoblje će biti jednak nuli (neće se izdavati račun za troškove uravnoteženja)", javlja HROTE

S obzirom na to da je Uredba stupila na snagu 7. srpnja, HROTE će naknadu za troškove uravnoteženja za razdoblje isporuke električne energije do tada obračunati prema prethodno utvrđenom iznosu naknade za troškove uravnoteženja u 2023. (0,010 €/kW h za vjetroelektrane; 0,005 €/kW h za sunčane elektrane; 0,002 €/kW h za sva ostala postrojenja koja su dio eko bilančne grupe sukladno Uredbi o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoučinkovitih kogeneracija (Narodne novine, br. 116/18, 60/20)). 

Za isporučenu električnu energiju članova eko bilančne grupe od 7. do 31. srpnja 2023. i nadalje utvrdit će se jedinični troškovi uravnoteženja u skladu s člankom 39. stavak 5. Uredbe. 

TAGOVI