Prvo postrojenje za proizvodnju vodika gradit će se u Podravini

Autor: N. D. Objavljeno: 16.01.2024. 🕜 09:44 Lokacija: Križevci
  • Fotografija s otvorenja punionice vodika na FSB-u (foto: BO, 27. svibnja 2019.)

• punionice vodika, vodik, CroH2, FSB
    Izvor: B. O.

DOK-ING-ovo pilot postrojenje za prirolitičku obradu otpada i proizvodnju vodika testirat će se u Križevcima

Podravina i Prigorje trebali bi biti mjesto gdje će se po prvi put u Hrvatskoj uspostaviti proizvodnja vodika. Noseći je projekt kojeg provodi tvrtka DOK-ING iz Zagreba. DOK-ING je u poodmakloj fazi izrade prototipa koji bi upotrebljavao komunalni otpad, ali i mulj s pročistača kao sirovinu za proizvodnju vodika.

To postrojenje u pogon bi se trebalo pustiti upravo u Križevcima. Naime, već postoji dogovor između tvrtke DOK-ING i križevačkog Komunalnog poduzeća o tom da se postrojenje iz Zagreba gdje se gradi, transportira u Križevce, gdje bi ga preuzelo križevačko Komunalno poduzeće. Tamo bi kao sirovinu koristilo otpad koji je prikupljen u križevačkom kraju.

"Komunalno poduzeće Križevci temeljem Dozvole za probni rad, planira pilot projekt obrade otpada u suradnji s tvrtkom Indeloop d.o.o., članicom grupacije DOK-ING. Pilot postrojenje bi se smjestilo na prostoru Sortirnice otpada Komunalnog poduzeća. Vrste otpada, kao sirovina za postrojenje su definirane Dozvolom a to su ostatni nereciklabilni otpad nastao nakon sortiranja otpada, drveni otpad i miješani komunalni otpad. Ovim pilot projektom Komunalno poduzeće Križevci u suradnji s tvrtkom Indeloop želi pridonijeti rješavanju problema obrade i zbrinjavanja otpada na što ekološki prihvatljiviji način i u skladu s hijerarhijom postupanja s otpadom, a sto će se ostvariti probnim radom ovog postrojenja i inovativne tehnologije. Postrojenje ne emitira nikakve štetne emisije i da se proces odvija bez ikakvih emisija u okoliš", rekao je Martin Kozjak, direktor Komunalnog poduzeća Križevci.

Izvor: Julita / Pixabay
Pirolizom do vodika

Što se tiče same tehnologije, ovdje se radi o pirolizi. Radi se o postrojenju koje može obraditi sav otpad koji sadrži organske spojeve, ali i drugi otpad koji sadržava spojeve na bazi ugljikovodika, dakle plastiku i slično. Tako se događa da sav organski otpad, a i otpad na bazi ugljikovodika na iznimno visokoj temperaturi od 1500 stupnjeva Celzijevih prelazi u plinovito stanje. Na taj način se otpad oporabljuje, ali i dobije nusprodukt u vidu plina, a sam proces koristi se za proizvodnju električne energije te se može dobiti i vodik koji se koristi kao pogonsko gorivo. Kod ovog procesa se ne koristi kisik, dakle nema spaljivanja. 

 
Projekt u Ludbregu

 

Sličan projekt u pripremi je i u Ludbregu, gdje tvrtka Solarwatt planira graditi Energetski park. Za potrebe upravljanja solarnom elektranom u prvu ruku planira se zaposliti dvoje do troje radnika, a u cijelom Energetskom parku Ludbreg radit će osam do 10 radnika. Realizacija projekta trebala bi biti provedena u tri faze.

Prva faza uključuje izgradnju solarne elektrane instalirane snage 5-8 MW, faza B gradnju elektrolizatora instalirane snage 5 MW s punionicom za vodik dok faza C obuhvaća uplinjivač kapaciteta 10 t/dnevno otpada. Dakle, u završnoj fazi projekta i tamo se planira postrojenje za proizvodnju vodika, piše Podravski.hr.

TAGOVI