Reguliranjem tržišta do manje ovisnosti o fosilnim gorivima

Autor: B.O. Objavljeno: 01.07.2022. 🕜 12:43 Lokacija: Mostar (Bosna i Hercegovina)

FBiH je usvojila Nacrt zakona o korištenju obnovljivih izvora i učinkovite kogeneracije

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je sjednici koja je održana jučer u Mostaru usvojila te u Parlament FBiH uputila Nacrt zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije (OIEiEK). 

Cilj ovog zakona je promoviranje i reguliranje proizvodnje električne i toplinske energije te hlađenja iz OIEiEK-a, kao i uporabe obnovljivih izvora u prijevozu radi potrošnje na tamošnjem tržištu i povećanja udjela u ukupnoj potrošnji energije te osiguranje razvoja poticajnih mjera, regulatornog okvira i tehničke infrastrukture za OIEiEK. 

Poticanjem proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora te kogeneracije (zajednička proizvodnja toplinske i električne energije), kao i uporabe obnovljivih izvora u prijevozu, osigurava se, među ostalim, ostvarivanje elektroenergetske politike u pogledu udjela energije proizvedene iz OIEiEK u ukupnoj potrošnji energije u FBiH, kao i integracija obnovljivih izvora u elektroenergetski sustav. 

Također, izvijestila je Vlada FBiH, osigurava se doprinos zaštiti okoliša i kontinuirani razvoj tržišta električne energije te smanjenje ovisnosti o uvozu fosilnih goriva i njihovog utjecaja na okoliš, kao i povoljno okruženje za domaće i strane ulagače (sigurnost ulaganja u izgradnju postrojenja OIEiEK).

 

Vrste postrojenja 

Korištenjem obnovljivih izvora ostvaruju se ciljevi FBiH utvrđeni njenim strateškim i planskim dokumentima u energetici, kao i podrška ostvarenju obveza koje je BiH preuzela potpisivanjem i ratificiranjem međunarodnih ugovora. Obvezujući ciljevi za korištenje obnovljivih izvora bit će utvrđeni u sklopu planskog dokumenta za energiju i klimu FBiH. 

Nacrtom zakona utvrđene su vrste postrojenja prema tehnologiji i klasifikacija prema snazi, nastavak rada Operatora za OIEiEK prema odredbama novog zakona, jamstva podrijetla električne energije proizvedene iz OIEiEK, potom tehnološke kvote i obujam dražbi te poticajne mjere za korištenje obnovljivih izvora, postupak dražbi, kao i transparentnost i informiranje javnosti. 

Također, utvrđene su zajamčene otkupne cijene i premije, otkup električne energije, proizvodnja za vlastite potrebe, energetske zajednice obnovljivih izvora, priključak na mrežu i uravnoteženje, izgradnja postrojenja, upravni nadzor, regulatorno nadgledanje i inspekcija, kao i kaznene, prijelazne i završne odredbe.

 

Tarife i premije 

Kako je pojašnjeno, više je razloga za izradu i donošenje novog zakona kojim će biti uređen novi sustav poticaja korištenja obnovljivih izvora u FBiH. 

Među njima su usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije i Energetske zajednice, unaprjeđenje pravnog okvira u djelatnosti obnovljivih izvora i preciznije utvrđivanje prava, obveza i odgovornosti svih sudionika u novom sustavu poticaja. Zatim, unaprjeđenje pravnog okvira za učinkovito provođenje novog sustava poticaja, uvođenje novog načina poticanja dražbama za tzv. feed-in tarife (FIT, za mala postrojenja) i tzv. feed-in premije (FIP, za velika postrojenja), kao i uvođenje novih kategorija sudionika koji koriste obnovljive izvore (kupci s vlastitom proizvodnjom električne energije, tzv. 'prozjumeri' te energetskih zajednica za obnovljive izvore). 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (FMERI) je u objašnjenju također navelo da se pri izradi ovog zakona vodilo najboljim međunarodnim praksama i relevantnim pravnim dokumentima EU-a, poštujući međunarodno preuzete obveze BiH i odluke donesene u okviru Ugovora o uspostavi Energetske zajednice. Osim toga, imali su u vidu i druge zakone u BiH te je predloženim tekstom osiguran visok stupanj harmonizacije s pravnim okvirom EU-a.

TAGOVI