Rekordna potrošnja energije iz obnovljivih izvora u SAD-u

Autor: B.L. Objavljeno: 23.06.2021. 🕜 10:45 Lokacija: Tulsa, Oklahoma (SAD)

Na obnovljive izvore sada otpada 12% američke potrošnje energije

Potrošnja energije proizvedene u postrojenjima na obnovljive izvore u SAD-u je 2020. rasla već petu godinu za redom i dosegnula je rekordan iznosi od 32 706 TW h ili 12% američke potrošnje energije. Istodobno, obnovljivi izvori bili su jedini izvor energije u SAD-u čija je potrošnja u 2020. porasla u odnosu na 2019. godinu jer su pale i potrošnja fosilnih goriva i potrošnja nuklearne energije. 

Najveći udio u ukupnoj potrošnji energije iz obnovljivih izvora, 26%, otpada na vjetroenergiju koja se isključivo koristi za proizvodnju električne energije. Pri tome su vjetroelektrane još 2019. godine pretekle hidroelektrane kao vodeća postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, a potrošnja električne energije iz njih istodobno je povećana za 14%. 

Na hidroenergiju, odnosno na hidroelektrane otpada 22% udjela u potrošnji energije iz obnovljivih izvora i ta potrošnja zadržava gotovo istu razinu već pola stoljeća, naravno uz određena odstupanja zbog hidrologije. 

Energija iz biomase (šumske biomase i otpada) također čini 22% potrošnje energije iz obnovljivih izvora, a koristi se za proizvodnju električne i toplinske energije, vrlo često i za vlastitu potrošnju u drvnoj industriji i sl. Na biogoriva (bioetanoj, biodizel itd.) otpada 17% američke potrošnje energije iz obnovljivih izvora. No, njihova je potrošnja u američkoj energetici i prometu u 2020. u odnosu na 2019. godinu pala za čak 11%, čemu je glavni razlog pandemija koronavirusa koja je značajno utjecala upravo na promet. 

Konačno, na Sunčevu energiju otpada 11% potrošnje energije iz obnovljivih izvora u SAD-u, a iz nje se proizvode električna (u sunčanim elektranama i sunčanim termoelektranama) i toplinska energija (u solarnim toplinskim sustavima i solarnim toplanama). Pri tome se njezina potrošnja u 2020. u odnosu na prethodnu godinu povećala za 22%, izvijestio je američki energetski portal 'Renewable Energy World'. 


TAGOVI