Republika Srpska gradi malu hidorelektranu

Autor: M.E. Objavljeno: 02.01.2019. 🕜 09:45 Lokacija: Banja Luka

Godišnje bi se proizvodilo 3,54 GWh električne energije

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske raspisalo je natječaj za dodjelu koncesije za izgradnju i korištenje male hidroelektrane Štedrić 1. Izgradnjom male hidroelektrane na rijeci Štedrić, instalirane snage 0,58 MW, procjenjuje se godišnja proizvodnja 3,54 GWh električne energije. Procijenjena vrijednost investicije iznosi oko 1,45 milijuna EUR, a ponuđač je dužan izraditi i uz ponudu dostaviti studiju opravdanosti dodijele koncesije s procjenom zaštite okoliša koja će biti izrađena u skladu s važećim propisima. Maksimalan period na koji se može dodijeliti koncesija je 50 godina. Minimalna naknada za koncesiju sastoji se od jednokratne naknade za ustupljeno pravo u iznosu od oko 73.400 EUR i naknade za korištenje u iznosu 0,0028 EUR po proizvedenom kWh električne energije. Inicijativu za dodjelu predmetne koncesije podnijela je domaća tvrtka Zemx d.o.o. Srebrenica, a ponude se mogu dostaviti do 25. siječnja 2019. godine, objavio je portal Balkan Green Energy News.

TAGOVI