Slovenija ispravlja pravilnik i olakšava priključenje mikrosolara na mrežu

Autor: N.D. Objavljeno: 21.06.2021. 🕜 10:00 Lokacija: Ljubljana (Slovenija)

Pravila koja su donesena u ožujku zablokirala su priključak više od 600 elektrana na mrežu

Kako je priopćilo slovensko Ministarstvo infrastrukture zbog komplikacija oko ispunjavanja zahtjeva iz Uputa za rad sustava za distribucijski sustav električne energije, koji je stupio na snagu u ožujku, pripremili su nova Pravila o priključenju manjih sunčanih elektrana na distribucijsku mrežu. Nova pravila koja su već stupila na snagu pojednostavljuju prvobitno predviđene postupke i na taj način uklanjaju probleme u provedbi Uputa za rad sustava za distribucijski sustav električne energije. Prema najnovijim podacima, više od 600 novih proizvodnih pogona čeka na priključak na mrežu, što bi, prema ministarstvu, moglo ozbiljno ugroziti postizanje nacionalnih ciljeva na području obnovljivih izvora energije i nanijeti nepotrebnu ekonomsku štetu. 

Izjava o sukladnosti ako nema certifikata

Nova pravila pojednostavljuju nacionalni postupak utvrđivanja prikladnosti proizvodnih uređaja za priključenje na distribucijsku mrežu, pa ministarstvo očekuje da će to omogućiti trenutno povezivanje već instaliranih fotonaponskih elektrana koji udovoljavaju zahtjevima pravila. Pravila o načinu dokazivanja sukladnosti proizvodnih uređaja s mrežnim zahtjevima propisuju mogućnost podnošenja potvrde o sukladnosti sa standardom SIST EN 50549-1 ili SIST EN 50549-2 ili izjave o sukladnosti sa spomenutim standardima u slučaj da certifikat opreme nije dostupan. 

Pravila također postavljaju kriterij za razvrstavanje proizvodnih pogona između tipa A i tipa B (150 kW), što pravno znači usporedivu regulativu, kao što je slučaj u većini zemalja Europske unije. Prema mišljenju Ministarstva, nova Pravila tako obuhvaćaju sve postupke povezivanja koji su trenutno u tijeku i na odgovarajući i proporcionalan način rješavaju probleme koji se javljaju pri povezivanju na mrežu. 

TAGOVI