Slovenija objavila natječaj za poticanje OIE

Autor: N.D. Objavljeno: 31.12.2018. 🕜 13:49 Lokacija: Ljubljana (Slovenija)

Rok za prijavu je sredina veljače

Agencija za energetiku Slovenije objavila je poziv za dodjelu poticajnih sredstava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije (OIE) i visokoučinkovite kogeneracije. Poticaji su namìjenjeni novim i obnovljenim elektranama koje koriste OIE i postrojenjima za kombiniranu proizvodnju toplinske i električne energije. Javnim pozivom je predviđena isplata ukupno 10 milijuna eura poticajnih sredstava. Od ukupnog iznosa, 9 milijuna eura je dostupno u prvom krugu, i to 7 milijuna eura za postrojenja koja koriste hidroenergiju, energiju vjetra, solarnu energiju i bioplin i 2 milijuna eura za elektrane i kogeneracijska postrojenja čija se proizvodnja zasniva na kupovini ili proizvodnji goriva, sirovinama za proizvodnju bioplina ili upotrebi geotermalne energije, navodi se u javnom pozivu. Preostalih milijun eura je namijenjeno za drugi krug, u kom će se takmičiti projekti rehabilitiranih elektrana na OIE i kogeneracijskih postrojenja, postrojenja na drvnu biomasu koja zbog godine izgradnje više ne ispunjavaju uvjete za dobivanje poticajnih sredstava i elektrane na OIE i kogeneracijska postrojenja koja nisu uspela u prvom krugu da dobiju poticajna sredstva. Investitori treba da ponude cijenu u EUR/MWh električne energije, koja ne smije da pređe iznos referentnih tržišnih troškova proizvodnje električne energije u elektranama na OIE i kogeneracijskim postrojenjima, a prednost će imati projekti s najnižom ponuđenom cijenom. Rok za podnošenje prijava je 11. veljače 2019. godine. Primjetan pad isplaćenih poticajnih sredstava. Slovenija je na ime poticaja isplatila 143,5 milijuna eura u 2017. godini, 2% manje nego u 2016. godini.Tim iznosom je podržana proizvodnja ukupno 3.864 postrojenja, od 944,9 GWh električne energije u 2017. godini, što je predstavljalo pad od 6% u odnosu na 2016. godinu. U prvoj polovini 2018. godine isplaćena su poticajna sredstva u iznosu od 69,4 milijuna eura, za 11% manje nego u prvoj polovini 2017. godine. Poticajna sredstva su instrument državne pomoći koji je odobrila EU, s ciljem da pomogne Sloveniji da do 2020. godine dostigne nacionalni udio obnovljivih izvora energije od 25%. Na kraju 2016. udio OIE iznosio je oko 21%

TAGOVI