Slovenija predlaže lukrativne poticaje općinama koje udome vjetroelektrane

Autor: N. D. Objavljeno: 27.11.2023. 🕜 11:40 Lokacija: Ljubljana (Slovenija)
  • Vjetroturbina Vestas u VE Vrataruša (foto: Jelena Nikl 2010.)

• VE Vrataruša, Vestas, vjetroelektrane, vjetroturbine, vjetroagregati
    Izvor: Jelena Nikl

U javnoj raspravi je prijedlog uredbe koji bi trebao potaknuti lokalne vlasti da promjene stav oko 'vjetrica'

Slovensko Ministarstvo zaštite okoliša, klime i energetike planira uvesti naknadu općinama za poticanje priključenja vjetroelektrana. To Ministarstvo je na temelju Zakona o uvođenju uređaja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije (ZUNPEOVE) dalo na javnu raspravu prijedlog uredbe kojom se utvrđuje jednokratna naknada općinama za poticanje priključenja vjetroelektrana.

Slovenija je vrlo gusto naseljena i stanovništvo je protiv gradnje vjetroelektrana iako postoje planovi, npr. na Pohorju, dio kojeg je uključen u mrežu Natura 2000, protiv čega su ustali mnogi, jer drže da će narušiti vizuru i netaknutu prirodu.

Naknada je namijenjena ulaganjima i mjerama za poboljšanje životnih uvjeta i kvalitete života lokalnog stanovništva koje pripada području utjecaja vjetroelektrana. Nacrtom uredbe utvrđuje se visina i plaćanje jednokratne naknade općini te namjena za koju je općina može koristiti. Korisnik naknade je općina u kojoj je vjetroagregat postavljen, a naknada se isplaćuje iz sredstava za provedbu potpora kojima upravlja centar za potporu.

Osnovica za naknadu vezana je uz instaliranu snagu VE i iznosi 200.000 eura za svaki instalirani megavat instalirane snage vjetroelektrane, pri čemu je 1 MW instalirane snage minimalna snaga za koju će se moći dobiti naknada.

Naknada će se općini isplatiti nakon pravomoćnosti građevinske dozvole a uvjet je da proizvodni pogon mora biti izgrađen i priključen na elektroenergetsku mrežu. Prijedlog Uredbe u javnoj je raspravi do 23. prosinca.

TAGOVI