Srbija izmijenila zakonodavstvo u području obnovljivih izvora

Autor: B. O. Objavljeno: 08.05.2023. 🕜 12:59 Lokacija: Beograd (Srbija)
  • Obnovljivi izvori: sunčane elektrane, vjetroelektrane i biodizel (izvornik: Shutterstock, 2013.)

• obnovljivi izvori, sunčane elektrane, vjetroelektrane, biomasa, biodizel
    Izvor: Shutterstock

Rješavanje pitanja velikog broja zahtjeva za priključenje novih sunčanih i vjetroelektrana

Narodna skupština Srbije koncem travnja je usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o korištenju obnovljivih izvora. On omogućava uvođenje novih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora u elektroenergetski sustav bez ugrožavanja sigurnosti njegova rada.

Naime, usvojene izmjene i dopune zakona rješavaju pitanje velikog broja zahtjeva za priključenje novih sunčanih i vjetroelektrana, čija je zahtijevana snaga za priključenje povećana s 4,8 GW na 20 GW u posljednje dvije godine. To je dva i pol puta više od ukupne snage svih elektrana u Srbiji.

Takav kapacitet nadilazi mogućnosti za uravnoteženje elektroenergetskog sustava, što je izazvalo zabrinutost operatora sustava (Elektromreža Srbije) oko rada EES-a. Stoga je izmjenama zakona problem riješen tako što će operator sustava moći odgoditi priključenje elektrana ako se u transparentnom postupku izrade plana razvoja prijenosnog sustava pokaže kako nema dovoljno rezerve za uravnoteženje.

Istovremeno, ulagačima je ostavljena mogućnost da izbjegnu odgodu priključenja ako sami ili uz drugog sudionika na tržištu osiguraju dodatni kapacitet za uravnoteženje, objavljeno je na stranicama Ministarstva rudarstva i energetike Srbije. 

 

Tržišna premija 

Izmjene su zaštitile zajamčenog opskrbljivača (Elektroprivredu Srbije) od financijskog rizika preuzimanja odgovornosti za uravnoteženje za sve proizvođače iz obnovljivih izvora. Zakon je ovu obvezu zajamčenog opskrbljivača zadržao samo za povlaštene proizvođače koji su ušli u sustav poticaja i to u ograničenom vremenu, dok će komercijalni projekti rješavati pitanje odgovornosti za uravnoteženje.

Izvor: Shutterstock

Sustav tržišne premije dodatno je unaprijeđen u interesu građana jer će omogućiti da se na natječajima za dobivanje poticaja ulagači natječu između sebe tko će ponuditi veći kapacitet za zajamčenu opskrbu građana i/ili izravne ugovore krajnjim kupcima, što će omogućiti da zelena energija ostane i potroši se u Srbiji umjesto da se izvozi. 

Posebne novine se odnose na kapacitete kupaca-proizvođača ('prozjumera'), gdje su utvrđena ograničenja za kućanstva i ostale krajnje kupce na način koji će pomiriti interese stabilnosti elektroenergetskog sustava i kupaca-proizvođača.

 

Pravo na samoopskrbu

Kućanstva će moći postaviti sunčane elektrane snage do 10,8 kW, a ostali kupci do 150 kW zadržavajući prioritet pristupu sustavu, bez odgovornosti za uravnoteženje. Tako se koncept kupca-proizvođača usmjerava prema kućanstvima i malom gospodarstvu. 

Velika industrija će svoja prava na samoopskrbu ostvariti kroz koncept aktivnog kupca nakon izmjena Zakona o energetici. Vodilo se računa i o prijelaznom razdoblju, tako da je omogućeno da industrija postavlja sunčane elektrane snage do pet MW do 1. srpnja 2024. godine po starim propisima. 

"S druge strane, novi propisi trebali bi pridonijeti optimizaciji investicija kućanstava u skladu s realnom godišnjom potrošnjom i potaknuti kupce-proizvođače da ne koriste električnu energiju za grijanje u razdobljima kada je ona najskuplja", priopćilo je Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije.

Usvojenjenim izmjenama će se postići nužna ravnoteža između interesa Srbije da ima više energije iz obnovljivih izvora te sigurne opskrbe i rada sustava. To je bitno za postizanje veće energetske neovisnosti te zemlje i dugoročnu sigurnost opskrbe energijom tamošnjih građana i gospodarstva po održivim cijenama.

TAGOVI