Sunčana elektrana u centru za gospodarenje otpadom

Autor: B.O. Objavljeno: 03.03.2022. 🕜 09:08 Lokacija: Pula

Pula i gradske tvrtke prijavile su projekte za financiranje iz NPOO-a

Grad Pula i tvrtke prijavili su 10 projekata na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava 'Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije', koji se financira u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. godine (NPOO). Prijavitelji su mogli prijaviti projekte za sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije u području digitalne transformacije i zelene tranzicije. 

Tako je, primjerice, Vodovod Pula prijavila projekte digitalne transformacije te gradske tvrtke (663.750 kuna) i pripremu dokumentacije za sunčanu elektranu Rakonek, čiji je cilj proizvodnja energije iz obnovljivih izvora za vlastite potrebe (1,5 milijuna kuna). 

U sklopu mjera energetske obnove Županijskog centra za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Kaštijun u Puli, predviđa se gradnja sunčane elektrane. Ona će proizvoditi električnu energije za potrošače unutar tog centra za gospodarenje otpadom. Za taj projekt je potrebna dokumentacija, za čiju izradu se predviđa iznos od 1,6 milijuna kuna.

 

Toplinski gubitci 

Također, među prijavljenim projektima je priprema dokumentacije za zelenu rekonstrukciju zgrade Tržnice Pula u ukupnom iznosu od 1,4 milijuna kuna kojim je planirana zamjena dijela stolarije, izrada nove krovne obloge te toplinska izolacija. 

"Cjelokupnim zahvatom predviđa se bitno smanjenje toplinskih gubitaka kroz vanjske dijelove zgrade, što podrazumijeva smanjenje potrebne toplinske energije za grijanje i hlađenje, smanjenje potrošnje energenata i štetnih emisija u okoliš", objavljeno je, među ostalim, na stranicama Grada Pule

Maksimalna stopa sufinanciranja bespovratnim sredstvima u Pozivu u sklopu NPOO-a iznosi 90 posto od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova, do najviše 2,5 milijuna kuna.

TAGOVI