Sunčane elektrane za općinsku zgradu i dječji vrtić

Autor: B. O. Objavljeno: 21.03.2023. 🕜 10:10 Lokacija: Lovas
  • Dio fotonaponskog sustava, odnosno sunčane elektrane (izvornik: Crisferra / Shutterstock, 2011.)

• fotonaponski moduli, fotonaponski sustavi, sunčane elektrane
    Izvor: Crisferra / Shutterstock

Fotonaponski sustavi na objektima u vlasništvu Općine Lovas

Gradnja i postavljanje dvije sunčane elektrane - na zgradi Općine Lovas i dječjeg vrtića Lovas – završeni su sredinom ožujka te se očekuje njihovo priključenje na mrežu. 

Sunčane elektrane snage 30 kW na zgradi općine i pet kW na objektu dječjeg vrtića postavljene su u sklopu projekta INER – Inteligentni energetski menadžment i promocija obnovljivih izvora energije, Interreg IPA II programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. 

Projekt je s 85 posto sufinanciran iz sredstava EFRA i IPA II fondova Europske unije. Projektne aktivnosti obavlja Udruga EU centar iz Osijeka na temelju Ugovora o suradnji na provedbi projekta potpisanog s Općinom Lovas. 

Vrijednost sunčanih elektrana (s postavljanjem, spajanjem i parametriranjem) iznosi 44.425,55 eura, od čega će 15 posto biti financirano sredstvima općinskog proračuna.

"Ostvarenjem ovog projekta i korištenjem izravne Sunčeve svjetlosti za pretvorbu u električnu energiju, učinili smo još jedan korak k energetskoj neovisnosti, manjim režijskim računima i pozitivnom utjecaju na okoliš", objavljeno je na stranicama Općine Lovas.

TAGOVI