Sva nova snaga iz obnovljivih izvora

Autor: B.L. Objavljeno: 21.02.2013. 🕜 11:35 Lokacija: Peterborough, New Hampshire (SAD)

Cjelokupna novoinstalirana snaga američkih elektrana u siječnju 2013. potječe isključivo iz obnovljivih izvora

Kako je izvijestio američki portal 'Renewable Energy World.com', prema podacima Saveznog povjerenstva za energetsku regulaciju (FERC), cjelokupna novoinstalirana snaga američkih elektrana u siječnju 2013. godine, odnosno 1,231 MW potječe isključivo iz obnovljivih izvora. To znači da ništa novoinstalirane snage ne potječe iz elektrana na fosilna goriva (prirodni plin, mazut, ugljen) i nuklearnih elektrana, ali ni velikih hidroelektrana. Pri tome se radi o vjetroelektranama te solarnim i elektranama na biomasu. Ujedno je ostvareno i povećanje udjela postrojenja na obnovljive izvore u proizvodnji električne energije za tri puta u odnosu na isti mjesec 2012. godine, kada je novoinstalirana snaga takvih postrojenja iznosila 431 MW. Pri tome najveći udio u novoinstaliranoj snazi otpada na vjetroelektrane (šest postrojenja ukupne snage 958 MW), a zatim slijede solarne elektrane (16 postrojenja ukupne snage 267 MW) i termoelektrane na biomasu (šest postrojenja ukupne snage 6 MW). Istodobno, postrojenja na obnovljive izvore danas čine 15,66% američkih kapaciteta za proizvodnju električne energije, pri čemu hidroelektrane čine 8,5%, vjetroelektrane 5,17%, elektrane na biomasu 1,29%, solarne elektrane 0,38% i geotermalne elektrane 0,32%. Istodobno, udio termoelektrana na mazut iznosi 3,54%, nuklearnih elektrana 9,23%, termoelektrana na ugljen 29,04% i termoelektrana na plin 42,37%.

TAGOVI