Ugovori za 13 sunčanih elektrana

Autor: B. O. Objavljeno: 09.01.2023. 🕜 09:19 Lokacija: Karlovac
  • Panorama Karlovca s tvrđave Dubovac (foto: BL, travanj 2017.)

• Karlovac, Karlovačka županija
    Izvor: B.L.

Fotonaponski moduli za karlovačke dječje vrtiće i škole

Karlovački dječji vrtići i škole, njih 13, najkasnije do kraja rujna imat će na krovovima postavljene fotonaponske module i proizvoditi električnu energiju za vlastite potrebe.

Dio je to projekta SolariKA - Solarizacija ustanova Grada Karlovca koji obuhvaća postavljanje 14 sunčanih elektrana na krovove javnih zgrada, većinom energetski obnovljenih objekata.

Za njih 13 završen je postupak javne nabave i s tvrtkom Solaris Pons iz Vukovara potpisan je ugovor o dobavi i ugradnji fotonaponskih modula, dok će za Hostel Karlovac postupak biti ponovljen.

Radi se o dječjim vrtićima Dubovac, Mahično, Turanj, Švarča, Gaza, Grabrik i Rakovac, te osnovnim školama Grabrik, Mahično, Švarča, Rečica, Dubovac i Turanj, a ukupna vrijednost ugovora je 289.999,33 eura, objavljeno je na stranicama Grada Karlovca.
 

Zeleno i održivo

"Planirano je da se dobava i ugradnja fotonaponskih modula na ovih 13 objekata završi najkasnije u trećem tromjesečju 2023. godine", kazao je Robert Vodopić, voditelj projekta i Odsjeka za pametni grad Upravnog odjela za razvoj grada i fondove EU-a.

Projekt Solarizacija ustanova Grada Karlovca financiraju Island, Lihtenštajn i Norveška bespovratnim sredstvima Europskog gospodarskog prostora (EGP) za razdoblje 2014. do 2021. godine u okviru provedbe programa Energija i klimatske promjene.

Nositelj projekta je Grad Karlovac, a partner na projektu je Energy Farm International Foundation (EFIF) iz Norveške. 

Ukupna vrijednost projekta je 447.437,86 eura. Udio bespovratnih sredstava iznosi 85 posto, a planirano trajanje projekta koji je počeo 24. svibnja 2022. godine je 18 mjeseci. 

Ukupna snaga sunčanih elektrana je 0,45 MW. 

"SolariKA je samo nastavak naših nastojanja da Karlovac bude i zeleni energetski grad. Ovo je i potvrda našeg usmjerenja koja se vidi i u prostorno-planskoj dokumentaciji, gdje zeleno i održivo ima svoje mjesto. Svi projekti koje provodi gradska uprava u skladu su sa smjerom zelenog, digitalnog i održivog. Istina, u sadašnjem trenutku sve nam to poprilično povećava troškove izvođenja, ali svjesni smo da je to ulaganje u budućnost", zaključio je gradonačelnik Karlovca Damir Mandić.

TAGOVI