Uključiva proizvodnja iz pučinske vjetroenergije za Istarsku županiju

Autor: B. O. Objavljeno: 27.02.2024. 🕜 09:52 Lokacija: Pazin
  • Noćna panorama Pazina (izvornik: Shutterstock 2019.) 

• Pazin, Istra, Istarska županija, rasvjeta, javna rasvjeta
    Izvor: Shutterstock

Radionice Istarske županije i IRENA-e

Istarska županija i IRENA - Istarska regionalna energetska agencija radionicama održanim početkom mjeseca pokrenuli su utvrđivanje smjernica za razvoj uključive proizvodnje električne energije iz pučinske ('offshore') vjetroenergije u Istarskoj županiji.

Kako u Hrvatskoj ne postoje slični projekti, cilj radionica je uspostaviti aktivan dijalog s ključnim dionicima koje zanima kako utjecati na uključiv razvoj pučinskih vjetroelektrana koje će doprinijeti samodostatnosti opskrbe električnom energijom u Istarskoj županiji.

Zbog značajne ovisnosti o fosilnim gorivima, posebice u proizvodnji električne energije, nacionalne i regionalne odluke o zamjeni ugljena kao energenta čistim i obnovljivim izvorima i najavu zatvaranja TE Plomin 2 za 2033. godinu, utvrđena su dva ključna izvora za proizvodnju električne energije – Sunčeva energija i vjetroenergija te je utvrđena snaga koje bi takva postrojenja trebala imati - 400 i 500 MW.

 

Gospodarski pojas

"Inicijalnu procjenu potencijala plave energije, u koju spada i energija vjetra na moru, na području Istarske županije IRENA je provela projektom MAESTRALE koji je počeo još 2016. godine. Utvrđeni potencijali u odnosu na dostupnu tehnologiju tada nisu ukazivali na ekonomsku opravdanost takvih projekata, no razvoj tehnologije i očekivana tržišna kretanja ukazuju da trošak proizvodnje električne energije posredstvom pučinskih elektrana lociranih u potencijalnim zonama interesa u Istarskoj županiji postaje konkurentan", objavljeno je na stranicama IRENA-e

Izvor: Shutterstock

Na radionicama su okupljenim sudionicima predstavljene tri potencijalne zone interesa, pojedinačnog obuhvata od 200 km2. Dvije od navedenih zona nalaze se u isključivom gospodarskom pojasu zapadno i jugozapadno od istarskog poluotoka, dok se treća nalazi južno unutar teritorijalnog mora pod nadležnošću Skupštine Istarske županije.

One su utvrđene na temelju brojnih čimbenika, a ponajprije brzine i gustoće vjetra te batimetrijskih značajki. Izostavljena su područja međunarodnih pomorskih koridora, postojećih koncesijskih područja za eksploataciju ugljikovodika, zaštićena morska te područja Nature 2000.

 

Morski ekosustav

"Pri definiranju potencijalnih zona interesa uzeta je u obzir i mogućnost spajanja na elektroenergetsku mrežu. Druga ograničenja, prepreke i prilike predmet su radionica kojima je cilj uspostaviti aktivan dijalog sa svim ključnim akterima koja imaju interes sudjelovati u otvorenom i transparentnom postupku definiranja smjernica modela uključive pučinske vjetroelektrane", javlja IRENA.

S obzirom na posebnost Istarske županije, značaj ribarstva i turizma, važnost zaštite okoliša i morskog ekosustava te nužnost uključivanja lokalnih gospodarstvenika, cilj Istarske županije i IRENA-e je aktivnim uključivanjem dionika utvrditi model uključive pučinske vjetroelektrane, čiji cilj nije maksimiziranje proizvodnje električne energije, već zbroja proizvodnih učinaka svih relevantnih gospodarskih djelatnosti, uz poboljšanje stanja morskog ekosustava.

 

Nacrt smjernica

Na tri radionice koje su održane početkom veljače, dionici su doprinijeli ulaznim vrijednostima ('inputima') za teme zaštite okoliša, ribarstva, prostornog planiranja, mogućnosti priključenja pučinske vjetroelektrane na elektroenergetski sustav i različite društveno-gospodarske čimbenike. Prikupljeni 'inputi' uključuju se u prvi nacrt smjernica koji je dionicima predstavljen 19. veljače.

Tijekom predstavljanja prvog nacrta smjernica održana je rasprava i dogovoren je tijek njihovog daljnjeg razvoja. Prva javna rasprava očekuje se tijekom ožujka, dok je završno predstavljanje smjernica planirano u sklopu završne konferencije inicijative COOPwind koja se održava sredinom travnja.

Inače, smjernice i aktivnosti IRENA provodi bilateralnom inicijativom COOPwind koja je financirana u sklopu Fonda za bilateralne odnose EGP i Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje 2014. – 2021.

TAGOVI