Uredba o poticanju obnovljivaca stavljena je na javnu raspravu

Autor: N. D. Objavljeno: 25.05.2023. 🕜 13:59 Lokacija: Zagreb
  • Snopovi novčanica 50 eura (izvornik: Marc Dietrich / Shutterstock, 2007.)

• novac, euro
    Izvor: Marc Dietrich / Shutterstock

Javna rasprava će biti prilično kratka - do 8. lipnja

Na javnoj raspravi konačno se danas našao dugoočekivani prijedlog Uredbe o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora  i visokoučinkovite kogeneracije. Javna rasprava će trajati kratko, do 8. lipnja. Riječ je o jednom podzakonskom aktata koji reguliraju sektor OIE čije donošenje kasni više stotina dana, zbog čega je Udruženje OIE HGK nedavno protestiralo.

Uredbom se detaljno uređuju uvjeti načina stjecanja, realizacije i prestanka prava na poticanje tržišnom premijom i poticaja zajamčenom cijenom, prava i obveze developera, HROTE-a, sadržaji ugovor o premiji i ugovora o otkupu energije zajamčenom cijenom, kao i rokovi izgradnje i jamstva za izgradnju, te uvjeti povrata isplaćenih sredstava ako dođe do prestanka prava na poticaje. Uredbom se utvrđuje metodologija za izračun maksimalnih referentnih cijena, maksimalnih zajamčenih otkupnih cijena ovisno o tehnologijama te detalji o sagorijevanju otpada kao sirovine u proizvodnom postrojenju povlaštenog proizvođača.

Uredba kao tehnologije pokriva sunčane elektrane na kopnu od 50 kW i veće od 500 kW, plutajuće sunčane elektrane, agrosolare, hidroelektrane, vjetroelektrane na kopnu i moru, elektrane na biomasu, geotermalne elektrane, bioplinska postrojenja, elektrane na biogoriva i ostale obnovljivce (energija iz okoliša, mora, nespecificirane), kogeneracije na otpad i druga obnovljiva goriva i hibridna postrojenja.

 
Javni natječaji HROTE-a barem jednom u tri godine

 

Uredba očigledno anticipira spori razvoj u sektoru. Zato predlaže da HROTE najmanje jednom u tri godine provodi javni natječaj za dodjelu tržišne premije i/ili natječaj za poticanje zajamčene otkupnom cijenom u okviru kvota, sukladno propisu. Nositelj projekta može dati samo jednu ponudu za pojedino proizvodno postrojenje ili jedinicu te treba izraziti iznos referentne cijene za dodjelu tržišne premije (ne veći od maksimalne referentne cijene u javnom pozivu) tj. otkupne cijene s kojom sudjeluje na natječaju za poticanje zajamčenom cijenom (ne veći od cijene u javnom pozivu). Za sudjelovanje na natječajima nužno je energetsko odobrenje, prethodna elektroenergetska suglasnost, tj. energetska suglasnost te drugu dokumentaciju.

 
Rok za status povlaštenosti 4 godine

 

Predlažu se bankarske garancije HROTE-u u iznosu 6,636 EUR/kW priključne snage za pristup natječajima, te jamstvo za izgradnju postrojenja po proglašenju ponude dobitnom na razini 39,8 eura/kW priključne snage. Nositelj projekta koji je s HROTE-om sklopio ugovor o premiji ili otkupu zajamčenom cijenom ima rok od četiri godine da stekne status povlaštenog proizvođača, u protivnom ugovor se raskida.

Ureda propisuje detaljnu metodologiju za utvrđivanje referentnih tržišnih cijena električne energije za natječaje. Također, uredba određuje formulu za naknadu za troškove uravnoteženja, pri čemu u formuli za izračun maksimalni jedinični trošak energije uravnoteženja za članove eko bilančne skupine iznosi 10 eura/MWh za vjetroelektrane, 5 eura/MWh za sunčane elektrane i 1 euro/MWh za ostale tehnologije. Postupci započeti temeljem prethodnih Uredbe o poticanju iz 2018 /2020. dovršit će se prema odredbama te uredbe.

Donošenjem ove Uredbe polako će se popuniti i dalje manjkav zakonodavni okvir u sektoru, u kojem propisi kasne između 150+ i 470+ dana. Još nedostaje uredba o energetskom odobrenju (MINGOR) te Pravila o priključenju na prijenos i distribuciju koja bi trebala definirati naknadu za priključenje (HERA). 

TAGOVI