Uređuju se dražbe jamstava podrijetla zelene energije

Autor: N.D. Objavljeno: 30.05.2019. 🕜 13:39 Lokacija: Zagreb

Dražbe jamstava održavat će se minimalno šest puta godišnje

Vlada je na svojoj sjednici donijela izjene i dopune Uredbe o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji („Narodne novine“, br. 111/18) propisuje obvezu uspostave dražbi jamstava podrijetla koja proizlaze iz proizvedene električne energije u sustavu poticanja i korištenje novčanog prihoda od prodaje jamstava podrijetla na dražbama u korist i svrhu fonda sustava poticanja. Početkom 2018. godine Registar jamstava podrijetla pri HROTE-u brojao je ukupno 10 korisnika, od čega 3 proizvođača električne energije i 7 opskrbljivača te 15 postrojenja (hidroelektrane i vjetroelektrane) ukupne snage 1,39 GW.

Tržišne osnove

Prelaskom na tržišnu prodaju električne energije povlaštenih proizvođača u sustavu poticanja od strane HROTE-a kao Voditelja EKO bilančne grupe, nužno je uspostaviti sustav prodaje jamstava podrijetla električne energije na tržišnim osnovama. Naime, u skladu s ukidanjem obveze opskrbljivača za preuzimanje ukupne količine električne energije od povlaštenih proizvođača iz sustava poticanja, jamstva podrijetla za proizvodnju električne energije u sustavu poticanja u dijelu koji HROTE prodaje slobodno na tržištu, HROTE će ponuditi zainteresiranim sudionicima na tržištu električne energije po tržišnim načelima, tj. putem dražbe jamstva podrijetla. 

Dražbe će organizirati HROTE

Jamstva podrijetla električne energije proizvedene od proizvođača u sustavu poticanja bi se od strane tržišnih sudionika kupovala na dobrovoljnim i tržišnim osnovama, dok će ostvarene novčane prihode s ovoga naslova HROTE proslijediti na račun s kojeg se isplaćuju poticaji povlaštenim proizvođačima iz sustava poticanja. U tehničkom smislu, predmetna jamstva podrijetla električne energije prodavala bi se na tržištu putem dražbi koje bi organizirala Hrvatska burza električne energije d.o.o. i to putem IT trgovačke platforme za održavanje dražbi. 

Dražbe bi se organizirale minimalno šest puta godišnje, po unaprijed poznatom rasporedu kojeg bi određivao HROTE. Uredbom se također uređuju uvjeti za priznanje jamstva podrijetla električne energije koja je izdala treća država, odnosno država koja nije članica EU.

TAGOVI