Važan korak u liberalizaciji tržišta zelene energije

Autor: B.O. Objavljeno: 19.12.2019. 🕜 09:45 Lokacija: Zagreb

Uvećan udjel obnovljivih izvora za prodaju na burzi

Hrvatska vlada je na nedavnoj sjednici donijela Uredbu o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta. 

Prema uredbi, priopćila je Hrvatska burza električne energije (CROPEX), opskrbljivači su dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije 40 posto u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača, dok će se ostalih 60 posto energije prodavati na tržištu. 

Dosadašnja obveza otkupa zelene energije od strane opskrbljivača po referentnoj cijeni za 2019. iznosila je 70 posto, dok se ostalih 30 posto energije prodavalo putem CROPEX-ovih tržišta. 

"Ova odluka predstavlja važan korak ka punoj liberalizaciji tržišta zelene električne energije u Hrvatskoj", ističu u CROPEX-u. 

Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

TAGOVI