Već 0,5 GW iz obnovljivih izvora

Autor: B.L. Objavljeno: 28.04.2016. 🕜 10:39 Lokacija: Zagreb

Snaga hrvatskih postrojenja na obnovljive izvore koja su povlašteni proizvođači dosegnula je 531,23 MW

Prema podacima Hrvatskog operatora tržišta energije od 14.4.2016. godine, u Hrvatskoj je danas ukupno 1276 postrojenja za iskorištavanje obnovljivih izvora energije koji su ujedno i povlašteni proizvođači električne energije, a njihova ukupna snaga iznosi 531,23 MW. Tim brojkama, dakako, valja dodati ona postrojenja koja nisu povlašteni proizvođači ili koja proizvode električnu energiju samo za svoje potrebe, kojih doduše nema puno i uglavnom se radi o sunčanim elektranama pa bi se ukupna snaga mogla povećati za barem 1 MW. 
Od spomenutog broja povlaštenih proizvođača, najviše je sunčanih elektrana, podijeljenih u tri skupine (integrirane, neintegrirane i integrirane u vlasništvu jedinica lokalne samouprave) i ukupno ih ima 1214, a njihova ukupna snaga iznosi 44,98 MW. Malih hidroelektrana ukupno ima osam (točnije sedam, ali u popisu se MHE Mataković promatra kao dva postrojenja, iako se radi o jednom objektu), a njihova ukupna instalirana snaga već doseže 2,98 MW.
Elektrana na biomasu koje su u pogonu i koje su povlašteni proizvođači ukupno je 10 i njihova je ukupna instalirana snaga dosegnula 24,59 MW, dok je takvih elektrana na bioplin ukupno 18, a njihova ukupna snaga iznosi 21,93 MW.
Po ukupnoj instaliranoj snazi svakako su vodeće vjetroelektrane i ona iznosi 417,95 MW i takvih je postrojenja do sredine travnja 2016. godine izgrađeno i na mrežu spojeno 19. Od preostalih postrojenja na obnovljive izvore, tu su još dvije elektrane na eponijski plin i plin iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda s ukupnom snagom 5,5 MW i pet kogeneracijskih postrojenja s ukupnom snagom 13,29 MW.
   

TAGOVI