Već 820 MW iz poticanih obnovljivih izvora

Autor: B.L. Objavljeno: 23.07.2018. 🕜 11:15 Lokacija: Zagreb

Granica od 1 GW sve je bliža...

Prema podacima Hrvatskog operatora tržišta energije od 20.7.2018. godine, u Hrvatskoj je u pogonu ukupno 1328 postrojenja za iskorištavanje obnovljivih izvora i kogeneracijskih postrojenja koja su u sustavu poticaja, odnosno koja su tzv. povlašteni proizvođači električne energije. Njihova ukupna snaga pri tome je dosegnula 820 MW.  
Od tog broja, najviše je sunčanih elektrana: 1328 postrojenja, no njihova je ukupna snaga u usporedbi s drugim europskim zemljama razmjerno skromna: tek 52,43 MW, što je čak 10 puta manje nego u susjednoj Sloveniji. Malih hidroelektrana u sustavu poticaja je 13 i njihova je ukupna snaga isto tako prilično mala: 5,79 MW. Elektrana na biomasu u sustavu poticaja ima 22 i njihova je ukupna snaga 50,65 MW, dok je elektrana na bioplin 34, a njihova je ukupna snaga dosegnula 37,33 MW. Naravno, po ukupnoj snazi postrojenja na obnovljive izvore u Hrvatskoj prednjače vjetroelektrane: ima ih 22 u sustavu poticaja i njihova je snaga već dosegnula 567 MW. S druge strane, u sustavu poticaja su tek dvije elektrane na deponijski i plin iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda. Obje su u Zagrebu i njihova je ukupna snaga 5,5 MW. Konačno, tu je i šest visokoučinkovitih kogeneracijskih postrojenja na prirodni plin ukupne snage 113,29 MW, no to uključuje  u Blok L u TE-TO Zagreb.
Ipak, to nije sve, jer ako se do kraja ostvare projekti za koje su potpisani ugovori o ulasku u sustav povlaštene proizvodnje, snaga poticanih postrojenja na obnovljive izvore u Hrvatskoj premašit će 'psihološku granicu' od 1 GW. Naime, još se čeka dovršetak takvih 65 projekata ukupne snage 255,9 MW. Od toga će biti tek tri sunčane elektrane ukupne snage 1,03 MW, tri male hidroelektrane ukupne snage 0,93 MW, ali i 36 elektrana na biomasu ukupne snage 63,75 MW i 17 elektrana na bioplin ukupne snage 18,19 MW i jedna geotermalna elektrana. Riječ je o GTE Velika 1 snage 10 MW čije se puštanje u pogon neprestano odgađa. Naravno, u spomenutoj 'novoj snazi' najviše ponovno otpada na vjetroelektrane. Takvih postrojenja koja još nisu u pogonu, ali će biti povlašteni proizvođači, ima pet i njihova je ukupna snaga 162 MW, što obuhvaća i dva 'kontroverzna' projekta na lokacijama Pađene i Krš Pađene ukupne snage 100 MW.


TAGOVI