Velika Gorica zaustavila projekt BE-TO

Autor: N.D. Objavljeno: 23.03.2012. 🕜 12:12 Lokacija: Velika Gorica

Grad podržao protivnike koji kažu da bioelektrana priječi razvoj Čiča i narušava vizure grada

Na tematskoj sjednici Gradskog vijeća Grada Velike Gorice jednoglasno je usvojen zaključak, kojim se izražava protivljenje gradnji bioelektrane na velikogoričkom području. "Našoj tvrtki “HEP – Obnovljivi izvori energije” uspjelo je nešto što se rijetko događa, ujediniti hrvatsku političku scenu – duhovito je prokomentirao na kraju sjednice Vijeća direktor HEP OIE Goran Slipac. Sjednica je započela izlaganjem gradonačelnika Barišića, koji je predstavio kronologiju pregovora Grada Velike Gorice sa HEP-om oko izgradnje kogeneracijskog postrojenja na biomasu. Prvi razgovori otpočeli su još 2000. godine, a 2009. godine tadašnji gradonačelnik Tonino Picula prijavio je projekt za financiranje iz EU fondova. Iz priložene dokumentacije vidljivo je kako je su već tada bili definirani i gorivo i lokacija postrojenja u Štukima. 
Predstavnici “Akcije za Turopolje” Krešimir Dražetić i Drago Čengić izložili su primjedbe na račun predloženog projekta bioelektrane. Početna zamjerka, koja se odnosila samo na lokaciju postrojenja, sada je prerasla u protivljenje izgradnji takvog postrojenja bilo gdje u Turopolju. U “Akciji za Turopolje” smatraju kako izgradnja bioelektrane onemogućava razvoj Čiča kao sportsko-rekreacijskog centra, a svojim gabaritima narušit će vizure grada. Upućena je i ozbiljna optužba na račun Europske unije, jer predstavnici “Akcije za Turopolje” sumnjaju kako se iza projekta bioelektrane, kojeg je EU spremna financirati sa 85 milijuna eura, zapravo krije izgradnja “spalionice europskog komunalnog otpada”. 
Direktor HEP OIE Goran Slipac bio je razočaran i iznenađen nizom dezinformacija koje su iznesene o projektu. Demantirao je navode o elektrani kao spalionici otpada kao tehnološki nemoguće i potpuno besmislene. Isto tako, naveo je kako se u Hrvatskoj godišnje proizvede dovoljno drvne sječke koja se sada izvozi, te da nema razloga za strah od devastacije šumskog fonda. Slipac je spomenuo i primjer iz Zagreba, gdje se elektrana EL-TO Zagreb se sa svojim dimnjakom visine 200m nalazi na samo 2km od Jaruna, a TE-TO se nalazi na 1,5km od Bundeka, a u tim elektranama se ne spaljuje biomasa. 
 Gradsko vijeće ima i "asa u rukavu" ukoliko država misli zaobići mišljenje lokalnog stanovništva. Naime, kako bi projekt dobio lokacijsku dozvolu treba usuglasiti prostorne planove, a za koje opet Gradsko vijeće treba dići ruku. S obzirom da su sada bili suglasni sigurno neće dopustiti da dođe do toga da bioelektrana dobije svoju lokacijsku dozvolu bez koje se ne može izgraditi. Predstavnici svih stranačkih klubova izrazili su protivljenje izgradnji postrojenja, a na kraju sjednice je Predsjedništvo Gradskog vijeća usvojilo prijedlog zajedničke izjave u kojoj stoji: Gradsko vijeće Grada Velike Gorice ne podržava izgradnju bioelektrane-toplane (BE-TO) na šumsku biomasu snage 22,5 MW električne energije i 35 MW toplinskog učinka, kako to predviđa HEP-obnovljivi izvori energije d.o.o. svojim projektom i Studijom utjecaja na okoliš, u poslovnoj zoni Štuki kao niti u bilo kojoj zoni u Gradu Velikoj Gorici. Gradsko vijeće obvezuje nadležna upravna tijela Grada Velike Gorice da u okviru operativnog provođenja Akcijskog plana energetski održivog razvitka Velike Gorice utvrdi kriterije kojima će se regulirati prostorno-planski i graditeljski aspekti izgradnje energetskih objekata primjerenih potrebama Grada i zaštite okoliša te ih ugraditi u temeljne gradske dokumente i odgovarajuću prostorno-plansku dokumentaciju. U izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice obvezuju se upravna tijela Grada i izrađivač prostornog plana da vode računa o ovim zaključcima. Gradsko vijeće Grada Velike Gorice ističe spremnost da, u suradnji s HEP-obnovljivi izvori energije i drugim nadležnim subjektima, raspravi ostale moguće oblike ili projekte obnovljivih i ekološki prihvatljivih izvora energije kojima će cilj biti rješavane problema neekološke i skupe toplinske energije koju koriste stanovnici Velike Gorice. Ovi zaključci dostaviti će se Ministarstvu zaštite okoliša i prirode koje je nadležno za vođenje postupka procjene utjecaja na okoliš biolektrane-toplane (BE-TO) na šumsku biomasu u Velikoj Gorici kao i Povjerenstvu koje taj postupak vodi, uz obvezu članova imenovanih od strane Grada Velike Gorice da ih u postupku zastupaju u skladu s Zaključcima Gradskog vijeća. Ovi Zaključci stupaju na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice, prenosi Gorica.hr.

TAGOVI