Vlada FBiH odobrila gradnju tri vjetroparka

Autor: N.D. Objavljeno: 23.03.2015. 🕜 10:53 Lokacija: Mostar (BiH)

Prvi koraci na putu gradnje 138 MW vjetroelektrana u BiH

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je prošli tjedan prethodne suglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za izdavanje energetskih dozvola za gradnju tri vjetroparka, ukupne snage . Tako je saglasnost dana JP Elektroprivredi BiH d.d. Sarajevo, za izgradnju vjetroelektrane "Podveležje“, instalirane snage 48 MW (16x3 MW), planirane godišnje proizvodnje električne energije od 119,8 GWh, a koja se planira graditi na lokalitetu Podveležja na području Grada Mostara. Druga suglasnost dana je za izdavanje energetske dozvole privrednom društvu Koncig d.o.o. Posušje, za izgradnju vjetroelektrane „Debelo brdo“, instalirane snage 54 MW (18x3 MW), planirane godišnje proizvodnje električne energije od 120-150 GWh, čija se gradnja planira na lokalitetu Debelo brdo, na području općine Kupres. Treća suglasnost dana je za F.L.Wind d.o.o. Tomislavgrad, za izgradnju vjetroelektrane "Jelovača“, instalirane snage 36 MW (18x2 MW), planirane godišnje proizvodnje električne energije od 85,68 GWh, a koja se planira graditi na području općine Tomislavgrad. Vlada Federacije će informirati Parlament Federacije o ovim aktivnostima i zatražiti prethodnu suglasnost kako bi Ministarstvo moglo izdati energetske dozvole ovim društvima za izgradnju vjetroelektrana. Ministarstvo će, nakon pribavljanja prethodnih suglasnosti Vlade FBiH, pristupiti aktivnostima propisanim Uredbom o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja, na izdavanju ovih energetskih dozvola.

TAGOVI