Vlada RS: nacrt novog zakona o obnovljivim izvorima

Autor: B.O. Objavljeno: 10.09.2021. 🕜 12:46 Lokacija: Banja Luka (Bosna i Hercegovina)

Velika postrojenja idu na tržište, malima poticaji

Vlada Republike Srpske je usvojila Nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije i uputila ga u Narodnu skupštinu Republike Srpske. Usvajanje novog zakona očekuje se do kraja godine. Nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije predviđa dodjelu feed-in tarifa za male elektrane do 150 kW ili do 500 kW za elektrane na biomasu, bioplin, odlagališni plin i fotonaponske elektrane na objektima. 


Prema važećem Zakonu, feed-in tarife mogle su dobiti elektrane do 10 MW, odnosno solarne elektrane i elektrane na bioplin do 1 MW. Nacrt također uvodi dražbe i premije za sve elektrane veće snage, poput vjetroelektrana, hidroelektrana i fotonaponskih elektrana, te kategoriju potrošača, što će građanima i gospodarstvu omogućiti da postanu proizvođači energije za vlastitu potrošnju mnogo lakše. 

Nacrt uvodi podjelu na male i velike elektrane. Mala postrojenja su sva ona snage do 150 kW, kao i elektrane na biomasu, bioplin, deponijski plin i solarne elektrane u objektima do 500 kW. Imaju pravo na obveznu kupnju proizvedene električne energije po zajamčenoj cijeni, što znači da primaju feed-in tarife, a mnogi imaju pravo na premije, koje se utvrđuju na aukcijama. 

Ograničeni poticaji za male hidrice

Pravo na feed-in tarife u postojećem zakonu imale su uglavnom elektrane do 10 MW, što je utjecalo na veliki interes ulagača za izgradnju malih hidroelektrana, kojih je do sada izgrađeno oko 40, ukupne instalirane snage više od 100 MW. U Ministarstvu kažu da je, s obzirom na sve veći otpor nevladinih organizacija prema izgradnji malih hidroelektrana, Narodna skupština RS-a uputila Vladu da ograniči poticaje za njih pri izradi novih propisa. 

Osim ograničenja u pogledu instaliranih kapaciteta definiranih Prijedlogom zakona, prilikom određivanja kvota za dodjelu feed-in tarifa po godinama do 2030. godine, kvote za male hidroelektrane bit će postavljene vrlo ograničeno, zbog čega se očekuje manji interes za njihovu izgradnju. Sva postrojenja snage veće od 150 kW ili 500 kW, spadaju u kategoriju velikih i moraju proizvedenu električnu energiju prodavati neovisno na tržištu s mogućnošću primanja premija, ako budu izabrana kao najpovoljnija na aukcijama, što će provoditi svake dvije godine. Premije će se dodjeljivati na 15 godina. Zakon podrazumijeva i ojačavanje malih fotonaponskih elektrana na krovovima.  Donošenje većine zakonom definisanih podzakonskih akata planirano je u prvom kvartalu naredne godine, piše Balkan Green energy News.

TAGOVI