Zadarska županija postaje zelena

Autor: B.L. Objavljeno: 20.06.2023. 🕜 12:31 Lokacija: Zagreb
  • Poljana pape Ivana Pavla II. u Zadru (izvornik: Filip Filipović, Pixabay, 2021.)

• Zadar, Zadarska županija, crkve, baština, Dalmacija
    Izvor: Filip Filipović / Pixabay
  • Sunčana elektrana Obrovac; sunčane elektrane; HEP (Foto: HEP; 2023.)
    Izvor: HEP
  • Fotografija s gradilišta VE Korlat i radova na postavljanju armature na temelju jednog od stupova vjetroagregata (izvornik: HEP, 2019.)

 • VE Korlat, vjetroelektrane, HEP
    Izvor: HEP

HEP ulaže golema sredstva u projekte sunčanih elektrana i vjetroelektrana ukupne snage 600 MW

Niz godina Zadarska županija nije imala značajniju ulogu kada je riječ o proizvodnji električne energije, a jedino proizvodno elektroenergetsko postrojenje bila je RHE Velebit. No, u proteklih dvadesetak godina to se polako počelo mijenjati i na području Županije u ljeto 2004. u pogon je puštena prva hrvatska vjetroelektrana. Bila je to VE Ravna 1 na otoku Pagu. Nakon toga uslijedila je gradnja još nekoliko vjetroelektrana pa i većih sunčanih elektrana.

U tu lijepu priču prije nekoliko godina uključio se i HEP koji je na području Županije do sada izgradio i pustio u pogon SE Stankovci snage 2,5 MW, a nedavno i SE Obrovac snage 7,35 MW. Uz to, 2021. godine u pogon je puštena VE Korlat snage 58 MW, pokraj koje je u planu izgradnja istoimene sunčane elektrane instalirane snage 99 MW i sustava za baterijsku pohranu energije, čime će nastati prvi hrvatski obnovljivi hibridni energetski park.

No, to nije sve jer HEP-a u narednih nekoliko godina u gradnju više sunčanih elektrana i vjetroelektrana ukupne snage 600 MW namjerava uložiti golema sredstva. Pri tome se radi o 11 sunčanih elektrana čija bi ukupna snaga trebala iznositi 435 MW. Uz ranije spomenutu SE Korlat, to su još SE Sukošan snage 45 MW i SE Kruševo snage 17 MW koje su u visokoj fazi pripreme za ostvarivanje projekta, a zatim slijede i SE Lišane Ostrovičke, SE Polača, SE Posedarje, SE Škabrnja, SE Galovac, SE Poličnik i SE Nin na kopnu i SE Iž na otoku Velome Ižu. Uz to, predviđena je i gradnja VE Lišane Ostrovičke uz istoimenu, ranije spomenutu sunčanu elektranu, a čija će snaga iznositi 224 MW. U svakom slučaju, Zadarska županija ima zelenu energetsku budućnost.

TAGOVI