Rekordna potražnja za brodovima s pogonom na LNG

Autor: N.D. Objavljeno: 08.10.2021. 🕜 09:28 Lokacija: Zagreb

Sve je više kontejnerskih brodova na LNG u knjigama narudžbi

Brodske novogradnje na prirodni plin čine 30% bruto tonaže naručene u 2021., čime se polažu temelji za buduću uporabu novih goriva, bio-LNG-a i sintetskog LNG-a. Udruga SEA / LNG konstatirala je da je 2021. za sada najbolja godina za novogradnje koje mogu koristiti dva goriva, s nalozima koji predstavljaju oko 30% bruto tonaže ukupno ugovorenih novih brodova u ovoj godini za sada. Koristeći dvotaktni motor, odnosno tehnologiju s dvostrukim gorivom, brodovi mogu sagorijevati niskosumporno loživo ulje ili LNG te time mogu smanjiti emisiju CO2 za 25%, smanjuju emisije NOx za 80 do 85% i praktički eliminiraju SOX i čestice u usporedbi s tradicionalnim morskim gorivima. 

Sve više narudžbi

Globalno, trenutno postoji gotovo 600 brodova s pogonom na LNG, 221 u pogonu, i još 375 u narudžbi, prema DNV-u. Osim toga, dodatnih 142 plovila je u radu i još 57 u narudžbi kao 'LNG ready', čime se označava da su dizajnirani za konverziju u LNG. Dok su brodovi za podršku offshore i auto trajekti bili među najstarijim usvojiteljima LNG-a kao goriva, sada knjigama narudžbi dominaru prekooceanski brodovi većih tonaža. 

To odražava sazrijevanje i rast globalne infrastrukture LNG-a za potporu dugotrajnim putovanjima i napredak u tehnologiji baterija pošto elektrifikacija postaje poželjna opcija smanjenja emisija u sektoru offshorea. Dobar dio sadašnjih narudžbi brodova s pogonom na LNG je pokrenut masovnim narudžbama kontejnerskih brodova. Rekordni broj takvih brodova s pogonom na plin, njih čak 82 čine gotovo 22% svih narudžbi LNG brodova u ovoj godini. Ovi novi brodovi će učetverostručiti veličinu trenutne LNG kontejnerske brodske flote do 2024. godine, piše Rivieramm.

TAGOVI