Sarajevo: zajam za tramvajsku prugu

Autor: B.O. Objavljeno: 21.10.2022. 🕜 12:39 Lokacija: Sarajevo (Bosna i Hercegovina)

Vrijednost zajma je do 25 milijuna eura

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je utvrdila prijedlog odluke o prihvaćanju zaduženja FBiH po Ugovoru o zajmu između BiH i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za ostvarenje projekta izgradnje tramvajske pruge Ilidža – Hrasnica u iznosu do 25 milijuna eura. 

Utvrđeni prijedlog odluke o tom zaduženju bit će upućen Parlamentu FBiH na konačno izjašnjavanje. 

"Sredstva trebaju biti korištena za proširenje dvosmjerne tramvajske pruge od Ilidže do Hrasnice, izgradnju novog kružnog toka na Ilidži, gdje će biti priključen na postojeće tramvajske pruge, kao i polukružnog skretanja u Hrasnici te za gradnju približno 20 novih tramvajskih stanica", izvijestila je Vlada FBiH

Sredstva zajma će FBiH prenijeti na Sarajevsku županiju (Kanton Sarajevo), kao krajnjeg korisnika i dužnika. Federalno ministarstvo financija zaduženo je da s Kantonom Sarajevo usuglasi i sklopi podugovor o zajmu kojim će, u svrhu redovne otplate, utvrditi uvjete vraćanja sredstava.

TAGOVI