Opći uvjeti korištenja

Dobrodošli na portal www.energetika-net.com koji je u vlasništvu tvrtke ENERGETIKA MARKETING. Omogućavamo korištenje usluga i sadržaja ovih stranica koje je podložno u daljnjem tekstu navedenim uvjetima korištenja koji se primjenjuju na sve sadržaje i usluge na ovom portalu. Korištenjem bilo kojeg dijela ovih stranica smatra se da ste kao korisnici upoznati s ovim Općim uvjetima korištenja i svim rizicima koji nastaju iz njihovog korištenja i da prihvaćate koristiti ove sadržaje isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Autorska prava
Tvrtka ENERGETIKA MARKETING polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne i audiomaterijale, baze podataka i programerski kod) koji joj pripadaju kao osnivaču i vlasniku ovog portala. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela ovog portala bez prethodnog ishođenja dozvole od vlasnika autorskih prava smatra se kršenjem autorskih prava tvrtke ENERGETIKA MARKETING i podložno je tužbi.


Prenošenje sadržaja s ovih stranica u drugim medijima
Tiskani i elektronički mediji mogu prenositi djela (npr. sažetke izlaganja) s ovog portala pod sljedećim uvjetima.
Ako (su)autor(i), nije izričito zabranio reproduciranje, distribuiranje i priopćavanje javnosti toga djela i ako se ono koristi u opsegu koji odgovara svrsi i načinu izvještavanja.
Obvezno je pri reproduciranju, distribuiranju i/ili priopćavanju javnosti prenesenog djela u zaglavlju naznačiti izvornik i autorstvo portala (npr. preneseno s portala www.energetika-net.com ili slično).
Pri prenošenju djela nije dopušteno mijenjanje smisla ni slobodna interpretacija članaka ili njihovih dijelova.
Zaa objavljivanje, odnosno reproduciranje, distribuiranje i/ili priopćavanje javnosti članaka u drugim tiskanim i/ili elektroničkim medijima ili na drugim platformama potrebno je pravovremeno zatražiti pisanu suglasnost tvrtke ENERGETIKA MARKETING.

Zaštita privatnosti
Tvrtka ENERGETIKA MARKETING poštuje privatnost čitatelja portala www.energetika-net.com, čitatelja časopisa EGE i literature, korisnika svojih usluga i sudionika svojih stručnih skupova. Podatke iz procesa narudžbe pretplate na časopis, narudžbe stručne literature, prijave za sudjelovanje ili suorganizatorstvo na stručnim skupovima i ostale podatke o korisniku, tvrtka ENERGETIKA MARKETING neće davati na uvid trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.
Ove stranice mogu u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima koje su dobivene tijekom njihovog korištenja (isključivo podatke o računalu i o pružatelju pristupa i usluga na internetu). Ti se podaci mogu koristiti kako bi se dobile informacije kojima će se poboljšati ove stranice i kojima će se njihovi sadržaji dodatno usmjeriti i prilagoditi javnosti. Ovime se obavezujemo da ćemo čuvati privatnost korisnika ovih stranica, osim u slučaju teškog kršenja Općih uvjeta korištenja portala ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

Linkovi na druge internetske stranice
Ove stranice nemaju nadzor nad drugim internetskim stranicama i ne odgovaraju za njihov sadržaj. To se osobito odnosi na točnost, potpunost i dostupnost sadržaja na internetskim stranicama koji su kreirale treće osobe.
Zabranjuje se svjesno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji sadrži viruse ili slične računalne datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme.


Pravo na izmjene sadržaja i usluga
Tvrtka ENERGETIKA MARKETING zadržava pravo izmjene, privremenog i/ili trajnog ukidanja bilo kojeg dijela ili cjelokupnog sadržaja ili usluge na ovim stranicama bez obveze prethodne najave.
Tvrtka ENERGETIKA MARKETING izričito zabranjuje bilo kakvo korištenje ovih internetskih stranica na način i/ili u svrhe kojima se neposredno ili posredno krši bilo koji važeći zakon ili pravni propis koji je na snazi u Republici Hrvatskoj. Zadržavamo pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ove Opće uvjete korištenja te se nećemo smatrati odgovornima ni za kakve moguće posljedice proizašle iz tih promjena. Promjene općih uvjeta stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama ili kada su korisnici o njima obaviješteni. Sve sadržaje ovih stranica koristite na vlastitu odgovornost i tvrtka ENERGETIKA MARKETING se ne može se smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu njihovim korištenjem.