10. plinarski forum okupio je ključne sudionike plinskog lanca

Autor: B.L. Objavljeno: 30.03.2011. 🕜 11:50 Lokacija: Zagreb

Europska podrška gradnji LNG-terminala u Hrvatskoj i skori početak gradnje plinske mreže u Zadru - najvažniji su naglasci 10. plinarskog foruma

Do kraja lipnja Europska unija bi trebala donijeti odluku o sufinanciranju energetskog pravca od sjevera (novog terminala za ukapljeni prirodni plin koji se gradi u Poljskoj) do juga (projekta pod nazivom LNG Croatia), najavio je Darko HORVAT, dipl. ing., ravnatelj Uprave za energetiku Mininstarsva gospodarstva, rada i poduzetništva u uvodnom dijelu 10. plinarskog foruma koji je okupio oko 250 sudionika. Pri tome je također naglasio da je LNG Croatia (projekt koji je strani konzorcij AdriaLNG očito napustio) nova točka na energetskoj karti Europe. Uz to, spomenuo je bi 21.6.2011. godine, nakon trećeg sastanka na istu temu, EU trebao donijeti konačnu odluku o energetskim projektima u koje će ulagati. Isto tako, istaknuo je potrebu prilagodbe cijene plina za kućanstva (povišenje) i gospodarstvo (sniženje), kako bi se tvrtkama omogućili jednaki uvjeti kao u većini susjednih zemalja. Jerko JELIĆ BALTA, dipl. ing., prvi čovjek Plinacra napomenuo je pak kako je gradnja malog, plovećeg LNG-terminala (tzv. RV LNG) pred Krkom, sve realniji projekt koji bi uskoro mogao biti predstavljen javnosti. Uz to, najavio je skori sastanak na kojem će se raspravljati o projektima povezivanja projekata Transjadranskog plinovoda (TAP) i Jonsko-jadranskog plinovoda (IAP), ali i dovršetak studije o povezivanju Hrvatske na projekt South Stream (što se izvodi u suradnji s ruskom plinskom tvrtkom Gazprom). Na Forumu je također najavljen skori početka gradnje distribucijskog sustava za prirodni plin u Zadru. Mag. Evelyn PANIS i Goran JURILJ, dipl. ing. iz EVN Croatia plina istaknuli su da radovi na polaganju plinske mreže u Zadru počinju 12.4.2011. godine i da se ukupna ulaganja u izgradnju plinske distribucijske mreže u tri dalmatinske županije procjenjuju na 750 mil. kuna. O projektima hrvatskog operatora sustava skladišta plina, PSP-a govorili su Dragica KRPAN, dipl. iur. i Vlatko BILIĆ SUBAŠIĆ, dipl. ing. Pri tome je naglašeno da postojanje vlastitih skladišta plina mora biti strateški cilj svake zemlje u ostvarivanju sigurnosti opskrbe energijom, ali i da je do kraja 2011. godine predviđeno ulaganje čak 88,6 milijuna kuna, od čega će čak 32,8 mil. kuna biti namijenjeno za rješavanje projekta Grubišno Polje, tj. za obeštećenje INA-e. O poslovanju najvećeg opskrbljivača plina u Hrvatskoj, tvrtke Gradska plinara Zagreb - Opskrba, govorio je Fikret NASIĆ, dipl. ing. koji je, između ostalog, spomenuo i zanimljiv projekt nove punionice stlačenog prirodnog plina (CNG) koja se gradi u zagrebačkoj Dubravi, ali i probleme koji muče opskrbljivače kao što su nedostatak uvjeta za tržišno natjecanje, nerazvidno određivanje distribucijskih marži, monopolistički položaj za sada jedinog dobavljača (Prirodnog plina). Mr. sc. Danijel ŽAMBOKI, dipl. oec., predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije pojasnio koje su glavne značajke i ovlasti europskih regulatornih agencija u području plina koje su predviđene Trećim paketom energetskih zakona Europske unije, a i koji su zadaci novoosnovane Agencije za suradnju energetskih regulatora (ACER). Novosti iz područja plinoinstalaterske i plinoserviserske te dimnjačarske struke izdvojili su gosp. Zvonko BABIĆ, tajnik Sekcije plinoinstalatera i plinoservisera Udruženja obrtnika Grada Zagreba i gosp. Zdravko ŠENJUG, predsjednik Hrvatske dimnjačarske udruge. Pri tome su također upozorili na neke probleme s kojima se te struke suočavaju, a koji se godinama ne rješavaju (npr. 'slobodna' prodaja plinskih uređaja i njihova neovlaštena ugradnja). Druga tematska cjelina bila je posvećena stanju hrvatskog plinskog sustava. Tako su Goran FRANČIĆ, dipl. ing. i Ivana MARKOVIĆ, dipl. ing. iz Plinacra prikazali mogućnosti daljnjeg razvoja hrvatskog plinskog sustava, odnosno problematiku upravljanja transportnim sustavom plinovoda, dok je Davorka TANCER, dipl. ing., direktorica Prirodnog plina pojasnila komercijalne odnose pojedinih sudionika na tržištu plina, a Marko KRIŽANEC, dipl. ing., MBA iz Energa mogućnosti za optimiranje plinske mreže u novim uvjetima liberaliziranog tržišta i iskustva Energa kao distributera plina u postupku nominacije potrošnje. Uz to, glavne aktualnosti iz plinskog gospodarstva u Hrvatskoj i okruženju prikazala je Nina DOMAZET, dipl. nov. urednica portala www.energetika-net.com Potom su prikazana rješenja za industriju plina koje nudi Honeywell, dok su u sekciji posvećenoj inovacijama i novim tehnologijama u plinskoj tehnici predstavljena rješenja koja nude Viessmann, Vaillant, Weishaupt, Bosch i Elster Kromschröder. Konačno, radni dio prvoga dana završio je predavanjem dr. sc. Berislava PAVLOVIĆA, dipl. ing. o Laboratoriju za mjerenje protoka plinova GPZ Opskrbe koji su sudionici Foruma mogli obići u poslijepodnevnim satima. Drugi dan Foruma započeo je još jednim izlaganjem predstavnika EVN Croatia Plina. Tako je Nediljko BEŠLIĆ, dipl. ing. pojasnio tehničke pojedinosti plinofikacije Dalmacije i najavio je da će prvi potrošači prirodnog plina u Zadru biti spojeni do jeseni 2011. godine. Zanimljiva su bila predavanja predstavnika Sarajevogasa: Ibrahima KARAHODŽIĆA, dipl. ing. o sanaciji propuštanja plina u samom središtu Sarajeva i Alme STARČEVIĆ, dipl. ing. o primjeni sustava za daljinsko očitavanje podataka s elektroničkih korektora. O certificiranju za izvođenje zavarivačkih radova, odnosno o odorizaciji govorili su stručnjaci Gradske plinare Zagreb: Marin KUFRIN, dipl. ing., IWI-C i Jasna KUFRIN, struč. spec. oec., dok se na rad kogeneracijskog postrojenja u Termoplinu osvrnuo Tomislav BENČIĆ, dipl. ing. Problematiku postavljanja plinskih trošila vrste B pojasnio je gosp. Crnić, a nezamjenjivu ulogu 4-Pa-testa u dokazivanju ispravnosti opskrbe zrakom za izgaranje Tomislav PAVIĆ, dipl. ing. iz Energonove. Sljedeća sekcija bila je posvećena sigurnosti u plinskoj tehnici i dimnjačarstvu, pri čemu je najprije Dubravko DUVANČIĆ, dipl. ing. iz GPZ-a prikazao koja je zakonska odgovornost pri održavanju plinskih i dimovodnih instalacija, a Ferdo BARBARIĆ, dipl. ing. iz Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja 'Ivan Vučetić' Ministarstva unutarnjih poslova ukratko izdvojio probleme kod rada plinskih uređaja koji dovode do trovanja ugljičnim monoksidom (neodgovarajuća ventilacija, neispravan dimnjal i sam plinski uređaj), dok je kronologiju jednog slučaja trovanja dimnim plinovima iznio Ivan STRELAR, dipl. ing. O novim zadacima dimnjačarske službe i njezinoj organizaciji u Međimurju govorio je Veselko BRKIĆ, dipl. ing. iz Međimurje-plina, dok je Boris LABUDOVIĆ, dipl. ing., izvršni urednik časopisa EGE ukazao i na dalje nedostatnu suradnju sudionika plinskog lanca te na nepoštivanje, zaobilaženje i svojevoljno tumačenje propisa što za posljedicu ima tragične događaje. Konačno, prikazana su rješenja koja za prilagodbu starih dimnjaka novim plinskim ložištima nudi Schiedel. Efektan kraći film Antonije HOHNJEC, dipl. nov. o obrazovanju plinoinstalatera poslužio je kao uvod u okrugli stol posvećen stručnom osposobljavanju plinoservisera. Pri tome se moglo primijetiti da postoje značajne razlike u pristupu tom problemu, ali i da bi konačno trebalo uvesti reda i točno odrediti tko može biti plinoserviser i što to zanimanje podrazumijeva (koje je znanje za to potrebno, kako ga steći te kako ga i gdje usavršavati i provjeravati). Kao što je uobičajeno, podijeljena je nagrada za najbolje internetske stranice sudionika plinskog lanca (koje je ove godine dobila Montcogim-plinara), a potom su davani odgovori na postavljena pitanja, uz diskusiju. U svakom slučaju, jubilarni, 10. plinarski foruma dao je razloge za zadovoljstvo organizatoru, tvrtki ENERGETIKA MARKETING i suorganizatorima, a ove su godine to bili MINGORP, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, UOGZ, HDU, GPZ - Opskrba, Plinacro, PSP i EVN Croatia plin).
Galerija slika - predavanja i izložbeni prostori Galerija slika - Izlet u Laboratorij GPZ Opskrbe, Zagreb Galerija slika - Izlet 'Romantični Zagreb'