BH Gas smanjuje prodajnu cijenu plina za distributere

Autor: N.D. Objavljeno: 20.11.2020. 🕜 12:50 Lokacija: Sarajevo (BiH)

Nakon grijanja na drva, najjeftinije je u BiH grijati se na prirodni plin

Na temelju kretanja ruske cijene prirodnog plina, analize trenutnih parametara cijene nafte i naftnih derivata i analitičkog pristupa ostalim izračunskim elementima koji čine cijenu prirodnog plina, BH-Gas je formirao prijedlog nove veleprodajne cijene prirodnog plina. Materijal je poslan na usvajanje nadležnim tijelima i institucijama s prijedlogom nove veleprodajne cijene za distribucijske tvrtke 485 KM / 1000 Sm3. To znači smanjenje od 8,5% u odnosu na trenutno važeću veleprodajnu cijenu prirodnog plina, koja iznosi 530 KM / 1000 Sm3

Trošak grijanja

Nova veleprodajna cijena prirodnog plina, prema prijedlogu, primjenjivat će se od 1. siječnja 2021. godine. Istodobno, BH-Gas je dao i procjenu troškova grijanja za prosječni životni prostor od cca. 80 m2. Troškovi grijanja stambenog prostora od 80 m2 (Specifična godišnja toplinska energija iznosi približno 150 kWh / m2, tako da je ukupna energija potrebna za grijanje 80 m2 životnog prostora za grijanje 12.000 kWh), pokazuju da je godišnji trošak grijanja na drvo cca 900 KM, dok je grijanje na plin odmah iza, s troškom 992 KM godišnje. Svi drugi oblici grijanja su skuplji, navode u priopćenju iz BH Gasa. 

TAGOVI