Dobar rezultat Petroma

Autor: I.T. Objavljeno: 24.10.2011. 🕜 11:41 Lokacija: Bukurešt (Rumunjska)

Petrom je prodao 15% plina više u 3. kvartalu 2011.

Rumunjska naftna i plinska tvrtka Petrom povećala je prodaju prirodnog plina za 15% u 3. kvartalu 2011. godine u odnosu na isto razdoblje 2010. Prodano je 840 mil. m3, dok je 2010. godine u istom razdoblju prodano 730 mil. m3. U Rumunjskoj je 2011. godine lagano pala proizvodnja plina zbog toplijeg vremena. Prema podacima austrijske naftne i plinske tvrtke OMV (koja je vlasnik Petroma), cijela OMV Grupa je prodala u 3. kvartalu 2011. godine ukupno 4,79 mlrd. m3, dok je u istom razdoblju 2010. bilo prodano 3,11 mlrd. m3, javlja rumunjski portal 'Nine o'Clock'.