Dozvola za opkskrbu plinom EVN Croatia plinu

Autor: B.L. Objavljeno: 28.11.2011. 🕜 10:52 Lokacija: Zagreb

Koncesionar za plinofikaciju Dalmacije dobio je dozvolu za opskrbu plinom, no za distribuciju još čeka

Hrvatska energetska regulatorna agencija je s već uobičajenim zakašnjenjem izvijestila o najvažnijim zaključcima sa zadnje održane sjednice svojeg Upravog vijeća. Kao najvažnija vijest pri tome se ističe da je na toj sjednici, koja je održana 22.11.2011. godine, donesena i odluka o izdavanju rješenja za dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe plinom tvrtki EVN Croatia plin koja je nositelj koncesije za gradnju distribucijske mreže i distribuciju plina u tri dalmatinske županije. Inače, kako su to čelnici tvrtke izvijestili na nedavno održanoj 3. plinskoj energetskoj konferenciji, EVN je podnio zahtjeve za izdavanjem dozvola za distribuciju i opskrbu, no za sada je dobio samo dozvolu za opskrbu, dok je s dozvolom za distribuciju očito zapelo (najvjerojatnije zbog poslovičnih 'administrativnih razloga'). Dobivanje dozvola je EVN-u osobito važno jer tek nakon toga također od HERA-a može zatražiti iznose cijena plina ('tarife') koje će ponuditi budućim krajnjim potrošačima plina, a o čemu uvelike ovisi isplativost cijelog projekta. Uz to, na istoj sjednici je tvrtki Tromilja Benzin iz Lozovca izdano rješenje o izdavanju dozvole za transport nafte i derivata cestovnim vozilom te dva prethodna rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača: • za tvrtku Adria Sol iz Kukuljanova za Solarnu elektranu Čaporice (planirane snage 0,3149 MW i planirane godišnje proizvodnje 0,396774 GW h), pri čemu treba reći da je gradnja tog postrojenja najavljena na Seminaru 'Mogućnosti primjene obnovljivih izvora energije - fotonaponski sustavi' održanom u veljači 2011. godine u Zagrebu • za tvrtku VIPnet iz Zagreba za Fotonaponski sustav Žitnjak-VIPNET (0,03 MW i 0,031536 GW h). Isto tako, distributeru plina Koprivnica-plin iz Koprivnice izdano je Mišljenje na Prijedlog za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, a objavljeno je i nekoliko odluka: Odluka o donošenju Pravilnika o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta, Odluka o davanju prethodne suglasnosti energetskom subjektu HEP - Operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb, na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava i Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o dodjeli i korištenju prekograničnih prijenosnih kapaciteta. Uz to, valja se podsjetiti da je HERA na prethodnoj sjednici svojeg UV-a koja je održana 17.11.2011. godine također donijela više prethodnih rješenja za stjecanje statusa povlaštenog proizvođača i to za: • Dragutina BRADIĆA iz Zagreba za Sunčanu elektranu Bradić (0,01 MW, 0,012 GW h) • za Tehničku školu iz Slavonskog Broda za Fotonaponsku elektranu "SB Solar TŠ" (0,00966 MW i 0,010783 GW h) • tvrtku Eko Zadar 2 iz Benkovca za Vjetroelektranu ZD4 (9 MW i 25 GW h) • tvrtku Oštra stina iz Zagreba za vjetroelektrane ST1-1 i ST1-2 (oba postrojenja po 15 MW i 45,81 GW h). Uz to, a toj je sjednici također doneseno više rješenja o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti: • za tvrtku Butan plin iz Novigrada (produljenje za skladištenje nafte i derivata) • za tvrtku Tehnostan iz Vukovara (produljenje za opskrbu toplinskom energijom) • za tvrtku Tifon iz Zagreba (produljenje za skladištenje nafte i derivata te trgovine na veliko naftnim derivatima). Konačno, doneseno je i Mišljenje o provedenom nadzoru nad energetskim subjektom HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb te Odluka o donošenju Tarifnog sustava za transport prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki (koji je u međuvremenu objavljen u 'Narodnim novinama') i Odluka o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage.