EBRD odobrio koncept financiranja Južne plinske interkonekcije s BiH

Autor: N.D. Objavljeno: 19.10.2018. 🕜 12:12 Lokacija: London (Velika Britanija)

EBRD bi kreditirao Plinacro i BH Gas da plinoficiraju Bosnu do Mostara

Glavni ured EBRD-a u Londonu je odobrio koncept financiranja Južne plinske interkonekcije BiH i Republike Hrvatske, koji podrazumijeva izgradnju plinovoda Zagvozd–Posušje–Novi Travnik/Travnik, s odvojkom za Mostar. Realizacijom ovog projekta kroz plinski sustav Hrvatske stizale bi određene količine plina za BiH, što bi u budućnosti moglo donekle utjecati na smanjivanje transportne tarife, iako za početak beznačajno jer BiH nije plinoficirana izvan Sarajeva i troši vrlo malo plina (prisutan je pad konzuma sa 150 mil. m3 na 100 mil m3/god), ali industrija, koje doduše nema puno, bi već našla interes da uvede plin. Opet, ako potrošnje u BiH neće biti, kredit će dodatno opteretiti domaću transportnu tarifu koja je ionako među najvišima u Europi. Za BiH je projekt od velike važnosti jer bez njega ni neće biti plinofikacije, a Hrvatska politika forsira tek plinofikaciju RN Bosanski Brod. 
EBRD-ovo odobrenje je uslijedilo nakon izrade Sveobuhvatne analize troškova i koristi (CBA), koja je potvrdila punu opravdanost projekta, te dubinskog pregleda poslovanja BH-Gas-a. Sada promotori, a budući izvođači projekta bili bi hrvatski Plinacro i bosanski BH Gas, a prema podacima BH GAS-a ukupna vrijednost investicije za Hrvatsku iznosi 13,5 mil. eura u varijanti s budućim plinovodom IAP odnosno 48 mil. eura bez plinovoda IAP za 75 km magistralnog plinovoda (dio IAP je 52 km i dio od granice s BiH 23 km). Za bosansku stranu investicija je vrijedna 100 mil. eura za 162 km plinovoda (114 km glavne trase i odvojak za Mostar 48 km). BH-Gas, koji je i izvijestio o odobrenju, sada očekuje izrada studije utjecaja na okoliš i idejnog projekta koji će poslužiti za okolišnu dozvolu i urbanističke suglasnosti, a za to vrijeme mogu se započeti pregovori s EBRD-om o uvjetima i odredbama kreditnog aranžmana. Planirano je da ove aktivnosti budu završene do početka 2020. godine, kažu u toj kompaniji. 

TAGOVI